Floor Plan คอนโด ชาโตว์ อินทาวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2

โครงการคอนโดมิเนียมแบบ Low Rise สูง 8 ชั้น จำนวน 2 อาคาร รวม 406 ยูนิต ที่สามารถตอบสนองรูปแบบชีวิตคนเมือง แต่ยังคงแนบชิดธรรมชาติได้ตลอด 365 วัน โดยจุดเริ่มต้นจากการนำเอารูปทรงของเมล็ดพืชมาเป็นโจทย์ในการออกแบบ เพื่อให้ได้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุด