ข่าวสารความเคลื่อนไหว

CMC “ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ”

CMC ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในโครงการ “ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ” | โทร.1172

ดูรายละเอียด »