เริ่มชีวิตบทใหม่บนความสุขที่กว้างกว่าใคร
ทาวน์โฮมแนวกว้าง สไตล์ NEW YORK LOFT
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ
พร้อมห้องอเนกประสงค์ ปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่นตาม Lifestyle
ที่ให้พื้นที่ “ความสุข” ของคุณ กว้างXกว้าง
ทั้งยังชมวิวทะเลสาบสวยงามกว้างใหญ่ได้ทุกวัน
เริ่มต้น 1.99* ล้าน

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เข้าถึงข้อมูลลูกค้า เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผนทางการตลาด และยินดีให้บริษัท แจ้งข้อมูลข่าวสาร รายการส่งเสริมโปรโมชั่นการขาย ทั้งนี้ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมโดยแจ้งมายัง Call Center 1172 กด 1
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด