(ถ่ายทอดสด) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รับชมถ่ายทอดสด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยคลิกที่รูปด้านล่างนี้

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัท