fbpx

แบงค์คอก-เฟ’ลิซ-สถานีบางแค

คอนโดใกล้ BTS สถานีบางแค

190 ม. จาก MRT สถานีบางแค ได้ทั้งสงบส่วนตัว เพียง 79 ยูนิต

 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

วัตถุประสงค์การซื้อ*
ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เข้าถึงข้อมูลลูกค้า เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผนทางการตลาด และยินดีให้บริษัท แจ้งข้อมูลข่าวสาร รายการส่งเสริมโปรโมชั่นการขาย ทั้งนี้ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมโดยแจ้งมายัง Call Center 1172

สำหรับลูกค้าที่จองพร้อมทำสัญญาซื้อขายกับโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ได้รับเป็นเช็คของขวัญ มูลค่า 12,000 บาท Tesco Lotus กับสื่อที่ใช้ กินฟรี 1 ปี
2. ได้รับเป็นบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT กับทาง บมจ. รถไฟฟ้ามหานคร มูลค่า 12,000 บาท กับสื่อที่ใช้ เดินทางฟรี 1 ปี
3. ทางบริษัทฯ ทำการจ่ายผ่อนรายเดือน ให้กับลูกค้า กรณีลูกค้าผ่อนกับธนาคารที่ร่วมโครงการ ผ่อนล้านละ 1,000 บาท หากลูกค้าทำการซื้อขายคอนโดกับทางโครงการ ในมูลค่าในหน้าสัญญา โดยเริ่มต้นที่ราคา
2.49 ล้านบาท (ห้อง 1 ห้องนอน ) เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าไม่เกิน 35,000 บาท และราคาเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาท ( ห้อง 2 ห้องนอน) เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าไม่เกิน 45,000 บาท กับสื่อที่ใช้ อยู่ฟรี 1 ปี

เงื่อนไข : ลูกค้าที่ทำการจองและทำสัญญาซื้อขาย ดังกล่าว จะต้องชำระเงินจองและทำสัญญา จำนวน 5,000 บาทให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยตัว Promotion ที่ใช้ จะได้รับหลังจากลูกค้าทำการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
ภายใน 30 วัน โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน 2564

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
UNIT PLAN
UNIT PLAN