ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิพิเศษ

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เข้าถึงข้อมูลลูกค้า เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผนทางการตลาด และยินดีให้บริษัท แจ้งข้อมูลข่าวสาร รายการส่งเสริมโปรโมชั่นการขาย ทั้งนี้ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมโดยแจ้งมายัง Call Center 1172
1. ฟรีค่าส่วนกลาง 1 ปี
2. ฟรีค่ามิเตอร์น้ำไฟ
3. ฟรีค่ากองทุน
รวมมูลค่า 26,000 บาท/Units
จำนวน 20 ห้อง รวม 520,000 บาท

Project Concept

“ YOUR YOUNIVERSE ” อ ยู่ . . ใ ห้ โ ล ก จำ

CYBIQ : Smart Space All Around
เปิดประสบการณ์ที่แตกต่าง ค้นพบตัวตนในพื้นที่ที่เป็นคุณ พร้อมนิยามการใช้ชีวิตแบบ X-Dimension of Living กับรูปแบบการอยู่อาศัย ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว บนทำเลใจกลางรามคำแหง ใกล้สถานการศึกษา ศูนย์กลางธุรกิจ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

ภาพ 360 ํ LOBBY
ภาพ 360 ํ 26 SQ.M

Project Information​

Developer : Chaoprayamanakorn Pcl.
Location : Rama9-Ramkamhaeng Soi Ramkamhaeng24 – 14 Kwang Huamark Khet Bangkapi Bangkok, Thailand
Land : 3 Ngan 53 Sq.w. (353 Sq.w. )
Title Deen No. : 6389 , 26390
Construction Permit no. : บป. 54/2561
Project Value : 263 MB
Project Type : 1 Building with 8 Floor (Building high 22.95m.)
Total Unit : 121 Units
Parking : 42 Lots (35% of total unit)
Unit Type : Studio (26.20 Sq.m.) 1 br. (26.00-26.45 Sq.m.) 2 br. (41.60-44.57 Sq.m.)
ความคืบหน้าโครงการ
งานเสาเข็มแล้วเสร็จ
100%
งานโครงสร้าง
งานโครงสร้าง 0%
งานระบบ
งานระบบ 0%
งานสถาปัตยกรรม
0%
ความคืบหน้าโดยรวม
ความคืบหน้าโดยรวม 5%

Project Location