ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด
และสิทธิพิเศษจากโครงการ
ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เข้าถึงข้อมูลลูกค้า เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผนทางการตลาด และยินดีให้บริษัท แจ้งข้อมูลข่าวสาร รายการส่งเสริมโปรโมชั่นการขาย ทั้งนี้ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมโดยแจ้งมายัง Call Center 1172

Boutique
Modern Resort

ตัวอาคารโดดเด่นสไตล์ Boutique Modern Resort
เน้นการใช้กระจกบานใหญ่เพื่อเพิ่ม มุมมอง ให้คุณอิ่มเอมกับบรรยากาศ รีสอร์ท

“ใส่ใจ” ทุกรายละเอียดของการอยู่อาศัย

ให้คุณสัมผัสถึงความแตกต่างด้วยวัสดุระดับพรีเมี่ยม เพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องครัว และห้องน้ำ ชาโตว์ อินทาวน์ ปิ่นเกล้า เราคำนึงถึงความสะดวกสบายในการใช้งานจริง ของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก
Virtual Tour 360°
UNIT AND FLOOR PLAN
UNIT PLAN
FLOOR PLAN
ความคืบหน้าโครงการ
งานโครงสร้าง
งานโครงสร้าง 100%
งานติดตั้งระบบ
งานติดตั้งระบบ 100%
สถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม 90%