6.6 6 โครงการ 6 ยูนิต

ราคาสยบร้อน เริ่ม 1.99 ลบ.*

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เข้าถึงข้อมูลลูกค้า เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผนทางการตลาด และยินดีให้บริษัท แจ้งข้อมูลข่าวสาร รายการส่งเสริมโปรโมชั่นการขาย ทั้งนี้ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมโดยแจ้งมายัง Call Center 1172
เงื่อนไข
 1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย “6.6 6 โครงการ 6 ยูนิต ราคาสยบร้อน” มอบสิทธิ์ให้ลูกค้าเมื่อชำระเงินจองและทำสัญญา ในช่วงวันที่ 2 – 30 มิถุนายน 2566
  • ซีร็อคโค บางนา 36
  • CYBIQ รัชดา 32
  • CYBIQ พระราม 9 – รามคำแหง 24
  • เดอะ เคลฟ ริเวอร์ไลน์ เจ้าพระยา – วงศ์สว่าง
  • เดอะ คิวเว่ ติวานนท์
  • ชาโตว์ อินทาวน์ รัชโยธิน
 2. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายเฉพาะโครงการที่ร่วมรายการ โดยโปรโมชั่นแต่ละโครงการ แต่ละยูนิตแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริษัทฯ เป็นผู้กำหนด
 3. ราคาเริ่มต้น 1.99 ล้านบาท ที่ปรากฏอยู่ในสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นราคาสุทธิ เฉพาะห้องที่กำหนด ของโครงการ ซีร็อคโค บางนา 36
 4. ส่วนลดได้รับเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 5. หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 1172