cmc-logo

CMC CUSTOMER SERVICE

การรับประกัน และการบริการหลังการขายห้องชุด

การรับประกัน และการบริการหลังการขายห้องชุด
เงื่อนไขการรับประกัน
บริษัทฯ ยินดีให้การรับประกัน และบริการซ่อมแซมแก้ไขความชำรุดข้อบกพร่องของอาคารชุดหรือห้องชุด ดังต่อไปนี้
 1. งานเสาเข็มและรากฐาน
 2. งานโครงสร้างอาคาร ประกอบด้วย เสา, คาน, พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก, ผนังรับน้ำหนัก (Bearing Wall), หลังคา/ดาดฟ้า
 1. งานตกแต่ง, ปิดผิว, ปูทับ, ฉาบผิว, เคลือบ, สกิม, ทาสี, ผนังกำแพง, ผิวพื้น, เพดาน, ฝ้า
 2. งานไม้และวัสดุเทียมไม้ทุกชนิด ประกอบด้วยลามิเนต, งานไม้ประดับ, WPC, Engineering Wood และวัสดุส่วนประกอบจากไม้และเทียมไม้ทุกวัสดุ
 3. งานฝ้าเพดานรับประกันความเสียหาย อันเนื่องมาจากท่อน้ำดี – ท่อน้ำเสียรั่ว แตก ซึม
 4. งานประตูหน้าต่าง และอุปกรณ์
  • รับประกันกรณีเกิดการยืด – โก่งตัว ของวงกบบานประตู และหน้าต่าง บริษัทฯ จะทำการปรับแต่งให้ใช้งานได้เท่านั้น
  • รับประกันกรณีเกิดจากความชำรุดบกพร่องจากการผลิตสินค้า
  • รับประกันกรณีเกิดจากการรั่วซึมของน้ำฝน เข้าตามขอบวงกบของประตู – หน้าต่าง
 5. งานทาสี รับประกันเฉพาะบริเวณที่มีการซ่อมแซม ความชำรุดบกพร่องจากการผลิตสินค้า
 6. งานระบบประปา และสุขภิบาล รับประกันเฉพาะกรณี ท่อน้ำดี – ท่อน้ำเสีย รั่ว แตก ซึม
 1. วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หลอดไฟ, สายชำระ เป็นต้น
การบริการ
บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการซ่อมแซม ความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นอย่างรวดเร็วที่สุด นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้งเป็นหนังสือ โดยเบื้องต้นบริษัทฯ จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ จะซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้ โดยยึดถือหลักที่ให้ส่วนที่เสียหายกลับมา ทำตามหน้าที่ได้ดังเดิม มิใช่เป็นการเปลี่ยนใหม่ในทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซม ให้กลับมาทำหน้าที่ดีดังเดิมได้ จึงจะเป็นการเปลี่ยนใหม่ให้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องตามระเบียบวิธีการแนวทางการทำงาน และมาตรฐานของบริษัทฯ อ้างอิงการทำงานตามหลักวิศวกรรมโดยอาจจะตรวจสอบหาสาเหตุก่อนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นเร่งด่วนของงาน เทคนิคต่างๆ, การจัดหาช่าง, ความเห็นวิศวกรควบคุมงาน, ผู้รับเหมา ฯลฯ โดยบริษัทจะใช้ดุลพินิจเป็นรายๆ ไป
บริษัทฯ ไม่รับประกันความชำรุดบกพร่องอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้น และรวมถึงรายการดังต่อไปนี้
1. เจ้าของห้องชุดไม่ได้เข้าพักอาศัยเกินกว่ากำหนดระยะเวลา 3 เดือน
2. เกิดจากการกระทำให้เสียหายของเจ้าของห้องชุด หรือบุคคลภายนอก
3. เกิดจากการแก้ไขข้อบกพร่องของเจ้าของห้องชุด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ
4. เกิดจากการตกแต่งต่อเติม แก้ไข ดัดแปลง ห้องชุดของเจ้าของห้องชุด
5. เกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ ซึ่งบริษัทฯ และ / หรือ ตัวแทนของบริษัทฯ มิได้เป็นผู้ดำเนินการ
6. การเสื่อมสภาพอายุการใช้งาน การเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ การใช้งานผิดวิธีหรือการไม่ปฏิบัติตามคู่มือ
7. เกิดจากการขาดการบำรุงรักษาอาคารชุด และห้องชุดตามมาตารฐานทางวิศวกรรม
8. ความเสียหายอันเนื่องจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย, วาตภัย, ธรณีพิบัติ, อัคคีภัย, อุบัติเหตุ และการจลาจล
9. ทรัพย์สินต่างๆ ที่เสียหายอันเนื่องมาจากปลวก มอด มด แมลงต่างๆ หรือสัตว์ชนิดอื่นๆ
10. การสูญหาย / เสียหายของทรัพย์สินอุปกรณ์จากการโจรกรรม หรือเจตนากระทำให้เสียหาย สูญหายโดยบุคคลใดก็ตาม
11. รายการส่งเสริมการขายทุกประเภท และรวมถึงสินค้าทุกชนิดที่ใช้สิทธิเลือกซื้อโดยบัตรกำนัล อันได้แก่ ชุดเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น เงื่อนไขการรัปประกันดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ผู้ผลิตสินค้าประเภทนั้นๆ เป็นผู้กำหนด และท่านควรศึกษารายละเอียดการรับประกันเพิ่มเติมรวมถึงวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์ใดๆ จากคู่มือที่ผู้ผลิตสินค้าจัดทำขึ้น
หมายเหตุ :
1. การรับประกัน และการบริการอาคารชุด หรือห้องชุด จะสิ้นสุดลงหากเกิดจากการขาดการบำรุงรักษาอาคารชุด และห้องชุดตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
2. ท่านสามารถแจ้งปัญหาคุณภาพอาคารชุดหรือห้องชุด ( ภายในระยะเวลาที่กำหนด และภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ ) ได้ที่ฝ่ายบริการหลังการขายในวันเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. ฉุกเฉินโทร 1172
ข้อเสนอแนะ / ข้อพึงกระทำ หลังการโอนกรรมสิทธิ์
1. ไม่ควรทิ้งห้องชุดโดยไม่มีการพักอาศัย เนื่องจากการปิดห้องทิ้งไว้เวลานาน จะเกิดความอับชื้น หรือ ความร้อนสูง โดยเฉพาะห้องที่รับแสงแดดโดยตรง
2. ในกรณีที่ไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศ ควรเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ – อากาศถ่ายเท อย่างน้อยวันละ 2 ชั่วโมง
3. ติดตั้งผ้าม่านป้องกันแสงแดดและความร้อน ที่จะกระทบภายในห้องโดยตรง
4. ก๊อกน้ำ, สต็อบวาวล์, สวิตช์ไฟ, ปิดให้สนิททุกครั้งหลังการใช้งาน และตรวจสอบก่อนออกจากห้องทุกครั้ง
5. กรณีไม่มีการใช้น้ำเปิดก๊อกน้ำเพื่อให้เกิดน้ำค้างท่ออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมถึงก๊อกอ่างล้างหน้า ชักโครก ฟลอร์เดรน ให้ปล่อยน้ำทิ้งค้างท่อ – ข้องอ เพื่อป้องกันกล่อนย้อนกลับ
6. กรณีไม่อยู่ห้องนานเกิน 7 วัน ควรปิดเบรกเกอร์ ไฟฟ้าทุกตัว ก๊อกน้ำหรือปิดประตูน้ำ สามารถขอคำแนะนำจากนิติฯ ได้หากท่าไม่ทราบตำแหน่ง
7. ฝนอาจสาดเข้าห้องได้ในกรณีที่ท่านลืมปิดหน้าต่าง ควรตรวจสอบหน้าต่างทุกครั้งที่ท่านไม่อยู่
8. เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้อง ควรปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
9. วัสดุไม้ ไม้สำเร็จรูป ไม้อัด ไม้ลามิเนต วัสดุไม้เทียมเหล่านี้ กลัวความชื้นและน้ำ จึงต้องใช้ผ้าแห้งและแจ้งนิติบุคคลฯ หรือโครงการภายใน 24 ชั่วโมง
10. หากท่านต้องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ควรตรวจสอบ รุ่น และขนาดที่สามารถติดตั้งได้กับระบบที่บริษัทฯ มีการจัดเตรียมไว้แล้ว
การทำความสะอาด
1. ทำความสะอาดพื้นผิวลามิเนตด้วยผ้าแห้ง หากมีรอยเปื้อนให้ใช้ผ้าบิดน้ำแห้งสนิทเช็ดทำความสะอาดทันที กรณีน้ำหกรีบเช็ดด้วยผ้าแห้งให้แห้งสนิททันที
2. การทำความสะอาดกระจก ห้ามใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่เป็นโลหะหรือมีคม เพราะจะทำให้เกิดรอย ( หากพบรอยร้าวไม่ต้องตกใจ เพราะกระจกจะไม่แตก หลุดลงมา )
3. การทำความสะอาดบริเวณอ่างล้างหน้า เค้าท์เตอร์หินแกรนิต ไม่ควรทำความสะอาดด้วยน้ำยาที่มีฤทธิ์เป็นกรด – ด่างให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดเฉพาะวัสดุนั้นๆ และทำความสะอาดทันทีที่เปื้อน / รอยคราบ
4. กระจกเงา ใช้น้ำยาเช็ดกระจกทำความสะอาดเท่านั้น ( หากใช้น้ำยาฉีด / ราด อาจมีการซึมเข้าด้านหลังทำให้เสื่อมคุณภาพ )
5. อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่เป็นโลหะ หรือเคลือบโลหะ เช่นสายชำระ สายฝักบัว ราวแขวนผ้า เป็นต้น ไม่ควรทำความสะอาดด้วยน้ำยาใดๆ ทั้งสิ้น ควรใช้น้ำเปล่า แล้วเช็ดแห้ง
6. หมั่นตรวจสอบ และสังเกต การรั่วซึภายในห้อง หากพบควรแจ้งให้โครงการทราบทันที ( เนื่องจาก Silicone, Sealant, กาวประสาน หรือวัสดุเทียมประสานต่างๆ มีอายุการใช้งานต้องมีการบำรุงรักษาสม่ำเสมอทุกๆ ปี และต้องมีการทดสอบใหญ่ทุก 5 ปี )
7. หมั่นตรวจสอบ Floor Drain บริเวณระเบียงไม่ให้มีใบไม้ เศษผ้า ฝุ่น อุดตันรางระบายน้ำ
ลงทะเบียนยอมรับเงื่อนไขการรับประกัน และการบริการหลังการขายห้องชุด
[contact-form-7 id=”24301″ title=”Customer Service”] [mo_verify_email]