CMC Group เดินหน้าโครงการ CMC We Care เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสร้างความประทับใจ ความรวดเร็วในการให้การบริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการอยู่อาศัย และการดำเนินงาน เพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพบ้านโครงการชาโตว์อินทาวน์ เมเจอร์รัชโยธิน 2

CMC We Care ตรวจสุขภาพบ้าน โครงการชาโตว์อินทาวน์ เมเจอร์รัชโยธิน 2

You May Also Like