รอยยิ้มและความสุข ลูกบ้านใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม Bangkok Feliz สาทร-ตากสิน

รอยยิ้มและความสุข ลูกบ้านใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม Bangkok Feliz สาทร-ตากสิน รับมอบกล่องกุญแจและเอกสารการโอน

CMC We Care มอบรอยยิ้ม และความสุข ต้อนรับลูกบ้านคนใหม่

รวมภาพรอยยิ้ม และความสุข ของลูกบ้านใหม่เอี่ยมล่าสุดของ CMC Group  รับมอบกุญแจบ้านโครงการต่างๆ ประจำสัปดาห์