ติดต่อ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) | โทร 1172 

联系:兆帕亚 玛哈那空股份有限公司

联系 Chaopraya Mahanakorn PCL (CMC GROUP)

Chaopraya Mahanakorn PCL (CMC GROUP)

公司总部地址
909/1, CMC Tower, 6th Floor, Unit 601-602, Somdejprachaotaksin Road, Dao Khanong, Khet Thon Buri, Bangkok, 10600

: 1172

传真 : +660-2460-2080 # 8

: webmaster@cmc.co.th

工作时间:8:30 Am. -17:50 Pm.


facebook youtube instagram twest google plus line

contact

发送信息

contact
contact