การเตรียมพร้อมขอสินเชื่อบ้าน | โทร 1172 

การเตรียมพร้อมขอสินเชื่อบ้าน

 

แนะเคล็ดเด็ดสำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อบ้านให้ผ่านฉลุย ต้องเตรียมพร้อมทั้งตัวเองและ พร้อมทางการเงินตั้งแต่เนิ่นๆ ปัจจุบันการขอสินเชื่อสำหรับซื้อที่อยู่อาศัยนั้นจะมองว่ายากก็ยาก แต่หากมีการเตรียมความพร้อมที่ดีก่อนจะกู้นั้น ถือว่าไม่ยากจนเกินไป โดยเฉพาะผู้กู้ที่มีอาชีพประจำ อยู่ในองค์กรที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และไม่เสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้าง สำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำ จะต้องแสดงถึงที่มาของรายได้ประจำเพื่อให้สถาบันการเงินไม่ปฏิเสธคำขอกู้

     ทั้งนี้ การขอสินเชื่อนั้น ธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะตรวจสอบข้อมูล ผู้ขอสินเชื่อในบริษัท ศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือ “เครดิตบูโร” ทำให้รู้หากสถานะการเงินของผู้ขอสินเชื่อมากขึ้น ส่งผลให้การปล่อยสินเชื่ออาจจะไม่สอดคล้องกับเงินที่ขอไป

      อย่างในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อมีภาระค่าใช้จ่ายในทางอื่นอยู่ก่อนแล้ว เช่น การผ่อนรถ หรือการผ่อนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จะถูกรายงานในข้อมูลเครดิตบูโร ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะนำยอดเงินผ่อนค่างวดในส่วนนั้นหักจากรายได้ของผู้ขอสินเชื่อก่อนที่จะมาคำนวณวงเงินที่จะให้สินเชื่อ เป็นต้น และหากผู้ขอสินเชื่อมีข้อมูลการไม่ชำระหนี้ติดอยู่ในเครดิตบูโร ธนาคารจะปฏิเสธการให้สินเชื่อทันที

     หากมีการตรวจสอบข้อมูลเครดิตตัวเองในเครดิตบูโรและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ก่อนจะขอสินเชื่อ รวมถึงการตรวจสอบกับธนาคารหรือสถาบันการเงินในเรื่องอาชีพที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินขึ้นบัญชีเสี่ยงเอาไว้ รวมทั้งขอคำปรึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไว้ล่วงหน้า จะช่วยลดความเสี่ยงในการขอสินเชื่อแล้วถูกปฏิเสธ หรือได้วงเงินไม่ตรงความต้องการได้

     ส่วนการยื่นขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านโดยทั่วไปมีประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจอยู่หลายประการ เช่น วงเงินที่ขอสินเชื่อ ระยะเวลาการผ่อนชำระ การเลือกใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่หรือลอยตัว การเลือกใช้ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ค่าใช้จ่าย เป็นต้น ซึ่งมีคำแนะนำดังนี้

##   เลือกสถาบันการเงิน   ##

      ขณะนี้มีธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งที่ออกแคมเปญสินเชื่อที่อยู่อาศัย และมีการแข่งขันกันอย่างกว้างขวาง แต่ประเด็นที่จะต้องพิจารณาคือใช้บริการธนาคารหรือสถาบันการเงินจะประหยัดเงินที่สุด และได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด และมีเงื่อนไขที่สอดคล้องกับความต้องการมากที่สุด ดังนั้นจึงต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการให้สินเชื่อ ค่าจ่ายต่างๆ รวมถึงสาขาของธนาคาร และบริการเสริมที่เกี่ยวข้องด้วย 

##   เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย   ## 

     อัตราดอกเบี้ยนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น ดอกเบี้ยลอยตัว ดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว ดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้น ดอกเบี้ยคงที่แบบขั้นบันได เป็นต้น เงื่อนไขของดอกเบี้ยแต่ละประเภทสามารถสอบถามกับธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อ

     แต่หลักใหญ่ของการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย คือการเปรียบเทียบ อัตราดอกเบี้ยจริงตามประกาศ ว่าที่ไหนให้เท่าใดสูงต่ำกว่ากันอย่างไร โดยทั่วไป หากเป็นเงินกู้ประเภทเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดจะเป็นประโยชน์กับผู้ขอสินเชื่อมากที่สุด เพราะดอกเบี้ยที่ต่ำจะทำให้เงินผ่อนรายเดือนต่ำตามไปด้วย

     อย่างไรก็ตาม การขอสินเชื่อในช่วงที่ดอกเบี้ยต่ำ แนวโน้มต่อไปเมื่อดอกเบี้ยสูงขึ้นจะทำให้ค่าผ่อนต่อเดือนสูงขึ้นไปด้วย ผู้ขอสินเชื่อจึงต้องคิดเผื่อและระมัดระวัง ในประเด็นดังกล่าวด้วย ส่วนการเลือกอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี ที่ส่วนใหญ่ ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะเสนออัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อจูงใจในช่วงแรก และปล่อยเป็นดอกเบี้ยลอยตัวหลังจากครบกำหนด 

      การเปรียบเทียบดอกเบี้ยประเภทนี้จะต้องพิจารณาทั้งในช่วงใช้ดอกเบี้ยคงที่และหลังจากเปลี่ยนมาเป็นดอกเบี้ยลอยตัวตลอดระยะเวลาการผ่อนว่าแต่ละธนาคารมีความแตกต่างกันอย่างไรผู้ขอสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่ต้องคำนึงด้วยว่า หลังจากหมดระยะเวลาขอดอกเบี้ยคงที่แล้ว ค่าผ่อนที่เพิ่มขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มภาระมากน้อยแค่ไหน 

##   เงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อ   ##

     วงเงินกู้ โดยทั่วไปสถาบันการเงินจะให้กู้ประมาณร้อยละ 80% ของมูลค่าประเมิน หรือราคาซื้อขายบ้าน อย่างไรก็ตาม การกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยบางประเภท เช่น เงินกู้สวัสดิการแก่พนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ อาจจะมีการให้กู้ถึง 90% หรือ 100%

     สำหรับระยะเวลากู้ในปัจจุบันจะให้สูงถึง 30ปี หากยิ่งกู้นานเงินงวดในการผ่อนชำระรายเดือนก็จะลดลง แต่ระยะการจ่ายดอกเบี้ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งต้องคำนวณว่าคุ้มกันหรือไม่ อย่างไรก็ตามสถาบันการเงินส่วนใหญ่มักกำหนดให้ระยะเวลาการกู้เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 70 ปี เช่นหากอายุ 55 ปี จะกู้ได้สูงสุด 15 ปี เป็นต้น

      เงินงวดในการชำระหนี้ ปกติจะกำหนดจ่ายเป็นรายเดือนที่แน่นอน หากผู้กู้ชำระหนี้รายเดือนสม่ำเสมอเงินกู้นั้นจะหมดเมื่อครบสัญญากู้ แต่กรณีดอกเบี้ยลอยตัวสถาบันการเงินบางแห่งอาจคิดเงินงวดเผื่อไว้ โดยการคำนวณเงินงวดจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าตามประกาศ 1-2% เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้กู้ หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในภายหลัง

     แต่หากอัตราดอกเบี้ยในภายหลังไม่เพิ่มขึ้นหรือกลับลดลง เงินงวดที่ชำระไว้เกินจะไปตัดเงินต้นมากขึ้นกว่าปกติ และจะทำให้หนี้เงินกู้หมดเร็วขึ้นกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา

      การตัดเงินโดยทั่วไปเงินงวดที่ชำระหนี้รายเดือนจะประกอบด้วยดอกเบี้ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน และเงินต้นบางส่วน ทำให้เงินงวดในปีแรกๆ จะเป็นการชำระหนี้ดอกเบี้ยเป็นส่วนใหญ่ และจะเป็นการตัดเงินต้นเพียงเล็กน้อย แต่ในปีหลังๆ เงินต้นจะถูกตัดมากขึ้นตามลำดับ ทำให้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนค่อยๆลดลงตามลำดับ

      หากผู้กู้ขอสินเชื่อศึกษารายละเอียดของ เงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย และเปรียบเทียบกับหลายๆสถาบันการเงิน รวมทั้งประเมินกำลังซื้อของตัวเองอย่างเหมาะสมกับประเภทบ้านที่จะซื้อ การขอสินเชื่อจะได้ประโยชน์สูงสุดและผ่านการอนุมัติจากสถาบันการเงินอย่างแน่นอน

 

ข้อมูล : athomeproperty.net

ภาพประกอบ : thaihometown.com

เรียบเรียง : ทิพรินทร์ ทองรุ่งงาม


活动日程

集团的新闻和活动

activity.php?id=223

CMC บูมตลาดคอนโดใกล้รถไฟฟ้ากับโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ @สถานีเพชรเกษม48

ซีเอ็มซี กรุ๊ป บูมตลาดคอนโดใกล้รถไฟฟ้าย่านเพชรเกษม ชูคอนเซปต์ความสุขที่ใช่...ใกล้รถไฟฟ้า กับโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ @สถานีเพชรเกษม48

activity.php?id=222

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เทศกาลสงกรานต์" ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง

CMC Group ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นจิตอาสา "เทศกาลสงกรานต์" ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจกับ CMC ด้วยการมอบน้ำดื่มและการแสดงดนตรี ให้กับประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์

activity.php?id=221

กิจกรรมอาสาแต้มสีป้อมตำรวจจอมทอง

CMC Group จัดกิจกรรมจิตอาสารทาสีป้อมตำรวจจอมทอง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับสังคม เนื่องในวันจักรี วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 13.00-17.30 น.

activity.php?id=220

แบงค์คอกฮอไรซอน รามคำแหง จัดกิจกรรม Thank you Party 23-24 ธันวาคม 2560

แบงค์คอกฮอไรซอน รามคำแหง จัดกิจกรรม Thank you Party 23-24 ธันวาคม 2560 พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษส่งท้ายปี ก่อนปิดโครงการ

activity.php?id=219

แบงค์คอกฮอไรซอน ไลท์ @ สถานีเพชรเกษม 48 จัดกิจกรรม "Christmas open day" พร้อมรับของขวัญมูลค่ารวมกว่า 500,000*** บาท

แบงค์คอกฮอไรซอน ไลท์ @ สถานีเพชรเกษม 48 จัดกิจกรรม "Christmas open day" พร้อมรับของขวัญพิเศษมูลค่ารวมกว่า500,000*** บาท

activity.php?id=218

โครงการแบงค์คอกเฟลิซ@ สถานีกรุงธนบุรี จัดกิจกรรม Single Celebration Party

แบงค์คอกเฟลิซ@ สถานีกรุงธนบุรี จัดกิจกรรม Single Celebration Party คอนโดอารณ์คนโสด...เป็นส่วนตัว พบห้องสวยราคาพิเศษทุกชั้นราคาเดียว

activity.php?id=217

แบงค์คอกเฟลิซ สาทร-ตากสิน จัดกิจกรรม Winter pool Party 16-17 ธันวาคม 2560

โครงการแบงค์คอกเฟลิซ สาทร-ตากสิน จัดกิจกรรม Winter pool Party พบห้องสวยแต่งครบ พร้อมตกแต่งห้องสไตล์ “Asian Charm”

activity.php?id=216

CMC Group หยุดให้บริการในวันพฤหัสดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงร. 9

CMC Group หยุดให้บริการในวันพฤหัสดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

activity.php?id=215

Grand Sale 2017 5-8 ตุลาคม ศกนี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

Grand Sale 2017 5-8 ตุลาคม ศกนี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

activity.php?id=214

ขอเชิญร่วมกิจกรรม สมุดทำมือจากกระดาษมือสอง รอบที่ 1 วันที่ 28/10/60

ขอเชิญร่วมกิจกรรม สมุดทำมือจากกระดาษมือสอง รอบที่ 1 วันที่ 28/10/60 เพื่อมอบให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

activity.php?id=213

CMC Group ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "ดอกดารารัตน์ร้อยใจถวายพ่อหลวง" ครั้งที่ 3

CMC Group จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ดอกดารารัตน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 3

activity.php?id=212

CMC Group ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "ดอกดารารัตน์ร้อยใจถวายพ่อหลวง" ครั้งที่ 2

CMC Group ร่วมกับ พนักงาน ลูกบ้าน คู่ค้าและประชาชน จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ดอกดารารัตน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 2

activity.php?id=211

CMC Group ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ดอกดารารัตน์ร้อยใจถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 1

CMC Group ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ดอกดารารัตน์ร้อยใจถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 1

activity.php?id=210

CMC Group จัดกิจกรรม 23 ปี CMC ทำดีเพื่อสังคม บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

CMC Group ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

activity.php?id=209

CMC Group จัดโปรโมชั่น Best of The best offer 24-27 สิงหาคม @ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

CMC Group จัดโปรโมชั่น Best of The best offer 24-27 สิงหาคม @ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

activity.php?id=208

งานอภิมหกรรมบ้าน-คอนโด และสินเชื่อแห่งปี 2017

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด มหาชน ร่วมนำเสนอโครงการคอนโดมิเนียม แนวรถไฟฟ้า และโปรโมชั่นสุดพิเศษในงานงานอภิมหกรรมบ้าน-คอนโด และสินเชื่อแห่งปี 2017

activity.php?id=206

พบกันได้ที่ Central Plaza Pinklao

พิเศษ!จองภายในงาน 25-1 พ.ค.นี้ ณ เซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า รับโปรฯ พิเศษทันที

activity.php?id=203

พบกันที่ บูธเดอะมอลล์บางแค

19-25 ม.ค.นี้ พบกันที่ บูธเดอะมอลล์บางแค ลานโปรโมชั่นLife Style Avenue C

activity.php?id=201

ปรี๊ดแตก...แจกเต็ม! 19-25 มกราคม นี้ พร้อมโปรฯ CMC Smile Day

CMC Smile Day ปรี๊ดแตก แจกเต็ม! ให้ส่วนลดเป็นแสน* 19-25 ม.ค.นี้ @Central Ladprao ชั้น1 โซน C

activity.php?id=200

พบกันที่บูธเดอะมอลล์ บางกะปิ กับโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน รามคำแหง

วันนี้-18 ม.ค. 60 พบกับ CMC Group ที่บูธเดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น G (หน้า Amazon )

全部信息

Happy C 杂志

您可以通过Happy C 杂志看我们的活动安排

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน ธันวาคม 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน ธันวาคม 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน ตุลาคม 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน ตุลาคม 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือนกันยายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือนกันยายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine เดือนสิงหาคม 2560

วารสาร Happy C E-magazine เดือนสิงหาคม 2560 พบกับเนื้อหาสาระต่างๆ มากมาย รวมถึงการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และ DIY การทำของขวัญให้สุดประทับใจให้กับแม่ของเรา

CMC E-Magazine july 2017

CMC E-Magazine july 2017

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน เมษายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน เมษายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน มีนาคม 2560

พบกับวารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือนมีนาคม 2560 เพื่อรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ

Happy Easy Day

E-Magazine ประจำเดือน กรกฏาคม

Summer Strike เเรง รับ ร้อน

E-Magazine ประจำเดือน พฤษภาคม

End of Summer

E-Magazine ประจำเดือน เมษายน

CMC Smile Day

E-Magazine ประจำเดือน มีนาคม

Easy Pay Easy Life

E-Magazine ประจำเดือน มกราคม

全部信息