D-Day

ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษมากกว่าครึ่งล้าน รายละเอียดและเงื่อนไข โปรโมชั่น D DAY by CMC 1. ระยะเวลา เริ่ม 27 ม.ค. – 2 ก.พ. 63 (เฉพาะผู้จองภายในบูทเท่านั้น)2.โปรโมชั่น จองในงาน เริ่ม 999…

Continue Reading →