แบงค์คอก-เฟ’ลิซ-สถานีบางแค

คอนโดใกล้ BTS สถานีบางแค

190 ม. จาก MRT สถานีบางแค ได้ทั้งสงบส่วนตัว เพียง 79 ยูนิต

REGISTER

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เข้าถึงข้อมูลลูกค้า เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผนทางการตลาด และยินดีให้บริษัท แจ้งข้อมูลข่าวสาร รายการส่งเสริมโปรโมชั่นการขาย ทั้งนี้ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมโดยแจ้งมายัง Call Center 1172

สำหรับลูกค้าที่จองพร้อมทำสัญญาซื้อขายกับโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ได้รับเป็นเช็คของขวัญ มูลค่า 12,000 บาท Tesco Lotus กับสื่อที่ใช้ กินฟรี 1 ปี
2. ได้รับเป็นบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT กับทาง บมจ. รถไฟฟ้ามหานคร มูลค่า 12,000 บาท กับสื่อที่ใช้ เดินทางฟรี 1 ปี
3. ทางบริษัทฯ ทำการจ่ายผ่อนรายเดือน ให้กับลูกค้า กรณีลูกค้าผ่อนกับธนาคารที่ร่วมโครงการ ผ่อนล้านละ 1,000 บาท หากลูกค้าทำการซื้อขายคอนโดกับทางโครงการ ในมูลค่าในหน้าสัญญา โดยเริ่มต้นที่ราคา
2.49 ล้านบาท (ห้อง 1 ห้องนอน ) เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าไม่เกิน 35,000 บาท และราคาเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาท ( ห้อง 2 ห้องนอน) เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าไม่เกิน 45,000 บาท กับสื่อที่ใช้ อยู่ฟรี 1 ปี

เงื่อนไข : ลูกค้าที่ทำการจองและทำสัญญาซื้อขาย ดังกล่าว จะต้องชำระเงินจองและทำสัญญา จำนวน 5,000 บาทให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยตัว Promotion ที่ใช้ จะได้รับหลังจากลูกค้าทำการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
ภายใน 30 วัน โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน 2564

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
UNIT PLAN
UNIT PLAN