fbpx
Register online today.
Receive 50,000 baht*
Objectives*

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. เฟอร์นิเจอร์มูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท (สี รุ่น ยี่ห้อ และ สเป็ควัสดุ เป็นไปตามที่ทางโครงการรจัดให้เท่านั้น)
2. ค่าโอน 1% ของมูลค่าซื้อขาย ตามหน้าสัญญา
3. แอร์ 12,000 BTU มูลค่าไม่เกิน 25,000 บาท (สี รุ่น ยี่ห้อ เป็นไปตามที่ทางโครงการจัดให้เท่านั้น)
4. ผู้ซื้อจะได้รับโปรโมชั่น ภายในไม่เกิน 60 วันหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
5. หากผู้ซื้อไม่รับโปรโมชั่นดังกล่าว สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดได้ตามมูลค่าที่แจ้งไปในข้อ 1-3
6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

CONCEPT

INFORMATION

แบงค์คอก เฟ’ลิซ สถานีบางแค
แบงค์คอก เฟ’ลิซ สถานีบางแค
UNIT PLAN
UNIT PLAN
LOCATION

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. เฟอร์นิเจอร์มูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท (สี รุ่น ยี่ห้อ และ สเป็ควัสดุ เป็นไปตามที่ทางโครงการรจัดให้เท่านั้น)
2. ค่าโอน 1% ของมูลค่าซื้อขาย ตามหน้าสัญญา
3. แอร์ 12,000 BTU มูลค่าไม่เกิน 25,000 บาท (สี รุ่น ยี่ห้อ เป็นไปตามที่ทางโครงการจัดให้เท่านั้น)
4. ผู้ซื้อจะได้รับโปรโมชั่น ภายในไม่เกิน 60 วันหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
5. หากผู้ซื้อไม่รับโปรโมชั่นดังกล่าว สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดได้ตามมูลค่าที่แจ้งไปในข้อ 1-3
6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า