ความแตกต่างระหว่างสินเชื่อบ้านและการรีไฟแนนซ์บ้าน ตอน2 | โทร 1172 

ความแตกต่างระหว่างสินเชื่อบ้านและการรีไฟแนนซ์บ้าน ตอน2

 

 

ต่อเนื่องจาก “ความแตกต่างระหว่างสินเชื่อบ้านและการรีไฟแนนซ์บ้าน ตอน1“…

เพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพยิ่งขึ้นมาดูตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหลักที่เกิดขึ้นของสินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์

 

สินเชื่อบ้าน

รีไฟแนนซ์

 • ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 0-3% จากยอดอนุมัติ*
 • ค่าประเมินหลักทรัพย์  0.24 – 2% ของราคาประเมิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อ
 • ค่าจดจำนอง 1%ของวงเงินสินเชื่อ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ
 •  ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 0-3% จากยอดอนุมัติ*
 • ค่าประเมินหลักทรัพย์  0.24 – 2% ของราคาประเมิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อ**
 • ค่าจดจำนอง 1%ของวงเงินสินเชื่อ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ
 • ค่าปรับการไถ่ถอนก่อนกำหนด **

 

* ค่าธรรมเนียมสินเชื่อขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารกำหนด  บางธนาคารอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมส่วนนี้

** ค่าประเมินหลักทรัพย์กรณีรีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิมอาจไม่ต้องเสียค่าประเมิน

*** ค่าปรับการไถ่ถอนก่อนกำหนดขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารว่า  ถ้าไถ่ถอนกำหนดกี่ปีและจะถูกปรับเท่าไหร่โดยเฉลี่ยประมาณ1-5%ของวงเงินที่เหลือค้างชำระ  แต่บางธนาคาร แต่ถ้าจ่ายครบตามกำหนดในช่วงปีแรกที่ธนาคารกำหนดก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 

 

 

มาฝึกคำนวณค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์กันเถอะ ?!!

ตัวอย่าง: จูจุ๊บกู้เงินซื้อบ้านราคา 1,000,000 บาท กับธนาคาร A ด้วยอัตราดอกเบี้ย 7%

 ผ่อนชำระ 10 ปี  ผ่อนเดือนละ 12,000 บาท  เงื่อนไขต้องผ่อนชำระขั้นต่ำ 3 ปี  

กรณีที่ 1:  ผ่อนชำระไป 2 ปีแล้วต้องการรีไฟแนนซ์จากธนาคาร A ไปธนาคาร B

วิธีคำนวณค่าใช้จ่าย

 1.  หายอดที่จ่ายไปทั้งหมดก่อน

เงินผ่อนชำระแต่ละเดือน x  จำนวนเดือนที่ผ่อนแล้ว=  12,000 x 24 = 288,000  บาท

 1. ยอดค้างชำระ = 732,160 บาท
 2. ค่าปรับในการไถ่ถอนก่อนกำหนด 2% ของยอดหนี้คงเหลือ = 2% x 843,760 = 14,643.2 บาท
 3. ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินสินเชื่อ (ราคาเริ่มต้น1,000,000 บาท) = 10,000 บาท
 4. ค่าอากร 0.05% ของยอดวงเงินกู้ที่รีไฟแนนซ์ = 0.05% x 843,760 บาท = 366.08 บาท
 5. ค่าประเมินหลักทรัพย์ 0.24% ของราคาประเมิน (1,000,000 บาท) = 2,400 บาท

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่ากับ14,643.2  + 10,000 + 366.08 + 2,400  =   27,409.28 บาท

 

กรณีที่ 2:  ผ่อนชำระไป 3 ปีแล้วต้องการรีไฟแนนซ์จากธนาคาร A ไปธนาคาร B

กรณีที่ผ่อนชำระครบตามกำหนดของธนาคารAในช่วงต้นจะไม่ต้องเสียค่าปรับในการไถ่ถอน

วิธีคำนวณค่าใช้จ่าย

 1.  หายอดที่จ่ายไปทั้งหมดก่อน

เงินผ่อนชำระแต่ละเดือน x  จำนวนเดือนที่ผ่อนแล้ว=  12,000 x 36 = 432,000  บาท

 1. ยอดค้างชำระ = 598,240 บาท
 2. ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินสินเชื่อ (ราคาเริ่มต้น1,000,000 บาท) = 10,000 บาท
 3. ค่าอากร 0.05% ของยอดวงเงินกู้ที่รีไฟแนนซ์ = 0.05% x 598,240 บาท = 299.12 บาท
 4. ค่าประเมินหลักทรัพย์ 0.24% ของราคาประเมิน (1,000,000 บาท) = 2,400 บาท

ดังนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่ากับ  10,000 + 299.12 + 2,400 = 12,699.12 บาท

 

กรณีที่ 3:  ผ่อนชำระไป 3 ปีแล้วต้องการรีไฟแนนซ์ธนาคารเดิมเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเดิม

จะเสียค่าจดจำนองและค่าอากรใหม่เท่านั้น

ดังนั้น  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่ากับ  10,000 + 299.12 = 10,299.12 บาท

 

** หมายเหตุ  ตัวเลขในการคำนวณและอัตราดอกเบี้ยเป็นค่าสมมติขึ้นไม่ได้มีการอ้างอิงจากธนาคารใดธนาคารหนึ่งหากต้องการทราบข้อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยแต่ละธนาคารสามารถเปรียบเทียบข้อมูลที่จำเป็นได้จากตารางเปรียบเทียบสินเชื่อบ้านได้โดยตรงจากเว็บไซต์ iMoney Thailand

 

จากค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรีไฟแนนซ์นำมาหักลบกับส่วนต่างของดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายลดลง  ถ้ามีกำไรก็ถือว่าคุ้มค่ากับการรีไฟแนนซ์  และการเสียเวลา  แต่ถ้าไม่ต่างกัน  เท่าทุนหรือขาดทุนก็คงต้องหยุดเรื่องรีไฟแนนซ์ไว้ก่อนเพราะไม่จำเป็นต้องเสียเวลา และคำนวณให้ปวดหัว!!

 

…………จะเห็นได้ว่าสินเชื่อบ้าน  หรือ รีไฟแนนซ์  เป็นการขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านเหมือนกัน และต้องมีค่าธรรมเนียมต่างๆในการกู้ยืมเหมือนกัน  แต่สินเชื่อบ้านจะเป็นการกู้ในครั้งแรกและรีไฟแนนซ์จะเป็นการกู้ในครั้งต่อๆไปซึ่งมักจะใช้เพื่อต้องการอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าในปีถัดๆไป แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์  
ดังนั้นจึงควรคำนวณและพิจารณาให้ดีก่อนการตัดสินใจว่าคุ้มหรือไม่   แต่พึงระลึกไว้เสมอว่า ค่าใช้จ่ายหลักในการกู้ยืมคือ ดอกเบี้ย ยิ่งผ่อนชำระยาวยิ่งต้องแบกภาระดอกเบี้ยเงินกู้ไว้นานด้วย  การผ่อนชำระให้เร็วที่สุดนับว่าดีที่สุด ดั่งคำกล่าวที่ว่า  การไม่มีหนี้ เป็นสุขอันประเสริฐ …………

ทุกอย่างที่คุณต้องการรู้เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้าน

 

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนกู้สินเชื่อบ้าน

 

 

 

ดอกเบี้ยคือค่าธรรมเนียมที่ธนาคารเรียกเก็บจากการให้คุณกู้ยืมเงิน โดยอาจเปรียบได้ว่าดอกเบี้ยก็คือ “ค่าเช่าเงิน”

โดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านจะอ้างอิงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงหรือต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ
สำหรับเงินกู้หรือ MRR ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ MRR ปัจจุบันอยู่ที่ 6.6% อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อ
“MRR -2.1%” จะอยู่ที่ 4.5%

อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินกู้คืออะไร

อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินกู้  (MRR) คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารต่าง ๆ ใช้อ้างอิงภายใน ก่อนที่จะ มีการตัดสินใจว่าจะคิดค่าบริการเท่าไหร่จากการให้บริการสินเชื่อและบริการอื่น ๆ อัตราดอกเบี้ยนี้คือ อัตราดอกเบี้ยที่คิดจากต้นทุนในการบริหารงานของธนาคารซึ่งโดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร ส่วนใหญ่จะไม่แตกต่างกันมากนัก อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินกู้นี้ จะได้รับผลกระทบจากการขึ้นลง ของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ประเภทต่าง ๆ ของอัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยคงที่ และ อัตราดอกเบี้ยผันแปร

สินเชื่อบ้านที่ใช้อัตราดอกเบี้ยผันแปร (หรือ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว) คือสินเชื่อประเภทที่อาจมีการ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ในอนาคต

ในทางตรงกันข้าม สินเชื่อบ้านที่ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตลอด ระยะเวลาที่ขอสินเชื่อ

สินเชื่อบ้านส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะใช้อัตราดอกเบี้ยแบบผันแปร (ธนาคารทุกแห่งที่คิดอัตราดอกเบี้ย ของสินเชื่อบ้านในรูปแบบ “MRR –xx%” คือการใช้อัตราดอกเบี้ยแบบผันแปร)

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านคำนวณอย่างไร

ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยจากยอดค้างชำระของสินเชื่อบ้านของคุณ (หรือ เงินต้น) โดยทั่วไปแล้ว อัตราดอกเบี้ยจะคำนวณและเรียกเก็บเป็นรายเดือน

ตัวอย่าง สมมุติว่าคุณกู้สินเชื่อบ้านเป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท จากธนาคารที่อัตราดอกเบี้ย
MRR -2.1% และสมมุติต่อไปว่า MRR อยู่ที่ 6.6%

ในเดือนแรก:

ยอดรวมของดอกเบี้ยที่เรียกเก็บโดยธนาคารคือ:

5,000,000 บาท x (6.6% – 2.1%) / 12 = 18,750 บาท

ดอกเบี้ยที่คุณต้องชำระอาจลดลงได้ในเดือนถัดไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยอดที่คุณต้องผ่อนชำระในแต่ละเดือน

สมมุติว่ายอดผ่อนชำระต่อเดือนของคุณคือ 30,000 บาท

ในเดือนที่สอง:

ดอกเบี้ยของเดือนก่อน = 18,750 บาท (ดูด้านบน)

ยอดเงินที่กำหนดเพื่อลดยอดค้างชำระของสินเชื่อ = 30,000 บาท (ยอดผ่อนชำระของเดือนก่อน) – 18,750 บาท (ดอกเบี้ยของเดือนแรก) = 11,250 บาท

ยอดค้างชำระในเดือน 2:

5,000,000 บาท (เงินต้น) – 11,250 บาท (จำนวนเงินที่ใช้ลดยอดค้างชำระในเดือน 1) = 4,988,750 บาท

ยอดรวมของดอกเบี้ยที่เรียกเก็บโดยธนาคารในเดือน 2:

4,988,750 บาท x (6.6% – 2.1%) / 12 = 18,710 บาท

Daily Rest vs Monthly Rest
ดอกเบี้ยรายวัน และ รายเดือน

การคำนวณดอกเบี้ยอาจทำการคำนวณ “รายวัน” หรือ “รายเดือน” ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในสินเชื่อ แผนผังด้านล่างจะแสดงความแตกต่างระหว่างการคำนวณ “รายวัน” กับ “รายเดือน”

img1

สินเชื่อบ้านที่คำนวณรายวันจะดีกว่าสินเชื่อที่คำนวณรายเดือน ข้อได้เปรียบที่เห็นได้ชัดคือคุณสามารถ ประหยัดค่าดอกเบี้ยได้ในกรณีที่คุณชำระเงินก้อนใหญ่คืนสินเชื่อในช่วงกลางเดือน (ก่อนครบกำหนด ชำระคืนเงินกู้)

 

ข้อูลและภาพประกอบ : imoneythailand.com

เรียบเรียง : ทิพรินทร์ ทองรุ่งงาม

 


events calendar

Information and schedule of activities.

activity.php?id=223

CMC บูมตลาดคอนโดใกล้รถไฟฟ้ากับโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ @สถานีเพชรเกษม48

ซีเอ็มซี กรุ๊ป บูมตลาดคอนโดใกล้รถไฟฟ้าย่านเพชรเกษม ชูคอนเซปต์ความสุขที่ใช่...ใกล้รถไฟฟ้า กับโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ @สถานีเพชรเกษม48

activity.php?id=222

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เทศกาลสงกรานต์" ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง

CMC Group ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นจิตอาสา "เทศกาลสงกรานต์" ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจกับ CMC ด้วยการมอบน้ำดื่มและการแสดงดนตรี ให้กับประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์

activity.php?id=221

กิจกรรมอาสาแต้มสีป้อมตำรวจจอมทอง

CMC Group จัดกิจกรรมจิตอาสารทาสีป้อมตำรวจจอมทอง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับสังคม เนื่องในวันจักรี วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 13.00-17.30 น.

activity.php?id=220

แบงค์คอกฮอไรซอน รามคำแหง จัดกิจกรรม Thank you Party 23-24 ธันวาคม 2560

แบงค์คอกฮอไรซอน รามคำแหง จัดกิจกรรม Thank you Party 23-24 ธันวาคม 2560 พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษส่งท้ายปี ก่อนปิดโครงการ

activity.php?id=219

แบงค์คอกฮอไรซอน ไลท์ @ สถานีเพชรเกษม 48 จัดกิจกรรม "Christmas open day" พร้อมรับของขวัญมูลค่ารวมกว่า 500,000*** บาท

แบงค์คอกฮอไรซอน ไลท์ @ สถานีเพชรเกษม 48 จัดกิจกรรม "Christmas open day" พร้อมรับของขวัญพิเศษมูลค่ารวมกว่า500,000*** บาท

activity.php?id=218

โครงการแบงค์คอกเฟลิซ@ สถานีกรุงธนบุรี จัดกิจกรรม Single Celebration Party

แบงค์คอกเฟลิซ@ สถานีกรุงธนบุรี จัดกิจกรรม Single Celebration Party คอนโดอารณ์คนโสด...เป็นส่วนตัว พบห้องสวยราคาพิเศษทุกชั้นราคาเดียว

activity.php?id=217

แบงค์คอกเฟลิซ สาทร-ตากสิน จัดกิจกรรม Winter pool Party 16-17 ธันวาคม 2560

โครงการแบงค์คอกเฟลิซ สาทร-ตากสิน จัดกิจกรรม Winter pool Party พบห้องสวยแต่งครบ พร้อมตกแต่งห้องสไตล์ “Asian Charm”

activity.php?id=216

CMC Group หยุดให้บริการในวันพฤหัสดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงร. 9

CMC Group หยุดให้บริการในวันพฤหัสดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

activity.php?id=215

Grand Sale 2017 5-8 ตุลาคม ศกนี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

Grand Sale 2017 5-8 ตุลาคม ศกนี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

activity.php?id=214

ขอเชิญร่วมกิจกรรม สมุดทำมือจากกระดาษมือสอง รอบที่ 1 วันที่ 28/10/60

ขอเชิญร่วมกิจกรรม สมุดทำมือจากกระดาษมือสอง รอบที่ 1 วันที่ 28/10/60 เพื่อมอบให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

activity.php?id=213

CMC Group ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "ดอกดารารัตน์ร้อยใจถวายพ่อหลวง" ครั้งที่ 3

CMC Group จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ดอกดารารัตน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 3

activity.php?id=212

CMC Group ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "ดอกดารารัตน์ร้อยใจถวายพ่อหลวง" ครั้งที่ 2

CMC Group ร่วมกับ พนักงาน ลูกบ้าน คู่ค้าและประชาชน จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ดอกดารารัตน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 2

activity.php?id=211

CMC Group ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ดอกดารารัตน์ร้อยใจถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 1

CMC Group ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ดอกดารารัตน์ร้อยใจถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 1

activity.php?id=210

CMC Group จัดกิจกรรม 23 ปี CMC ทำดีเพื่อสังคม บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

CMC Group ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

activity.php?id=209

CMC Group จัดโปรโมชั่น Best of The best offer 24-27 สิงหาคม @ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

CMC Group จัดโปรโมชั่น Best of The best offer 24-27 สิงหาคม @ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

activity.php?id=208

งานอภิมหกรรมบ้าน-คอนโด และสินเชื่อแห่งปี 2017

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด มหาชน ร่วมนำเสนอโครงการคอนโดมิเนียม แนวรถไฟฟ้า และโปรโมชั่นสุดพิเศษในงานงานอภิมหกรรมบ้าน-คอนโด และสินเชื่อแห่งปี 2017

activity.php?id=206

พบกันได้ที่ Central Plaza Pinklao

พิเศษ!จองภายในงาน 25-1 พ.ค.นี้ ณ เซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า รับโปรฯ พิเศษทันที

activity.php?id=203

พบกันที่ บูธเดอะมอลล์บางแค

19-25 ม.ค.นี้ พบกันที่ บูธเดอะมอลล์บางแค ลานโปรโมชั่นLife Style Avenue C

activity.php?id=201

ปรี๊ดแตก...แจกเต็ม! 19-25 มกราคม นี้ พร้อมโปรฯ CMC Smile Day

CMC Smile Day ปรี๊ดแตก แจกเต็ม! ให้ส่วนลดเป็นแสน* 19-25 ม.ค.นี้ @Central Ladprao ชั้น1 โซน C

activity.php?id=200

พบกันที่บูธเดอะมอลล์ บางกะปิ กับโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน รามคำแหง

วันนี้-18 ม.ค. 60 พบกับ CMC Group ที่บูธเดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น G (หน้า Amazon )

view all

Happy C Magazine

ท่านสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมที่ผ่านมาในรอบเดือนของเรา CMC ผ่านนิตยสาร Happy C Magazine.

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน ธันวาคม 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน ธันวาคม 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน ตุลาคม 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน ตุลาคม 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือนกันยายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือนกันยายน 2560

Happy C E-magazine Issue 05_Aug 2017

Happy C E-magazine in August, 2017. On Mother's Day of Thailand. Find a lot of content, including the introduction of attractions and DIY to make a great gift to our mother

CMC E-Magazine july 2017

CMC E-Magazine july 2017

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน เมษายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน เมษายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน มีนาคม 2560

พบกับวารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือนมีนาคม 2560 เพื่อรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ

Happy Easy Day

E-Magazine ประจำเดือน กรกฏาคม

Summer Strike เเรง รับ ร้อน

E-Magazine ประจำเดือน พฤษภาคม

End of Summer

E-Magazine ประจำเดือน เมษายน

CMC Smile Day

E-Magazine ประจำเดือน มีนาคม

Easy Pay Easy Life

E-Magazine ประจำเดือน มกราคม

view all