Bangkokhorizon Ratchada Thaphra

Register online today.Get 20,000 Baht* เงื่อนไขโปรโมชั่น โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้  และโปรโมชั่นนี้ ใช้ได้เฉพาะยูนิต ที่ทางโครงการจัดไว้เท่านั้น 1. ฟรี เฟอร์นิเจอร์ : มูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท ชุดเฟอร์นิเจอร์ ประกอบไปด้วย เตียง ตู้เสื้อผ้า…

Continue Reading →