1. ชุดครัว มูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท
  2. แอร์ 12000 BTU ห้องนอน มูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
  3. อัตราผลตอบแทนดังกล่าว ทาง The Carries ต้องเป็นผู้บริหารเรื่องเช่าตลอดระยะเวลา 2 ปี เท่านั้น
  4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า