"เพราะพวกคุณคือความหวัง"

CMC Group ขอร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์และพยาบาลที่กำลังทำหน้าที่เพื่อทุกคน พวกเราขอเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจให้ทุกท่าน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์

[ap-form]

เป็นกำลังใจให้เสมอ

ขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ขอบคุณที่เสียสละ

ขอบคุณที่ทุ่มเท

ขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกัน

ติดตามข่าวสาร

"อยู่บ้านเพื่อหมอ"

ต้อง

ต้องใส่หน้ากากและพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

หลีกเลี่ยง

หลีกเลี่ยง การใกล้ชิด พูดคุยกับผู้อื่นในบ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว

งด

งดการใช้ของส่วนตัวร่วมกับคนอื่น เช่น ภาชนะ ช้อน ผ้าเช็ดตัว หมอน

สังเกต

 หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจเรือรัง รับแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เดี่ยวข้อ หรือไปหาหมอทันที

DOWNLOAD CMCWECARE
appstore
googlepay

FOLLOW CMCGROUP
SOCIAL NETWORK