คืบหน้าเมกะโปรเจ็กต์1.79ล้านล้าน ลุยก่อสร้าง-ประมูลยกแผง รอเวลา…ใช้จริง! | โทร 1172 

ข่าวสารความเคลื่อนไหว / บทความน่าสนใจ CMC

คืบหน้าเมกะโปรเจ็กต์1.79ล้านล้าน ลุยก่อสร้าง-ประมูลยกแผง รอเวลา…ใช้จริง!

การพัฒนาโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศในปี 2558-2559 ระยะเร่งด่วน 20 โครงการ วงเงินรวม 1.796 ล้านล้านบาท ตามนโยบายของรัฐบาล ยังได้รับความสนใจจากหลายคนอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่กำหนดแล้ว ยังเป็นความหวังของประชาชนที่จะได้ใช้บริการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย เนื่องจากการก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการพัฒนาระบบรางแทบทั้งสิ้น

เริ่มก่อสร้างไปแล้ว

การประกาศผลักดันโครงการอย่างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เข้ามาทำหน้าที่ในปี 2557 จนกระทั่งถึงเดือนเมษายน 2559 โครงการต่างๆ มีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการที่ได้เริ่มก่อสร้างแล้ว คือ 1.รถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 185 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 2.6 หมื่นล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้ลงนามกับผู้รับเหมาเพื่อเริ่มก่อสร้างไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยจะใช้เวลาดำเนินการรวม 36 เดือน จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในเดือนมกราคม 2562 2.ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายพัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง 32 กม. วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ที่แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 13 สัญญา กรมทางหลวง (ทล.) ได้ประกวดราคาและเริ่มทยอยลงนามกับบริษัทผู้รับเหมาที่ชนะการประมูลเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2562 และ 3.โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง วงเงิน 1.86 พันล้านบาท อยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้ว โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ลงนามกับบริษัทผู้รับเหมาไปเมื่อเดือนธันวาคม 2558 กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เปิดให้บริการในปี 2561

อยู่ระหว่างประกวดราคา

สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการประกวดราคาแล้ว คือ 4.มอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. วงเงิน 8.46 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 40 สัญญา ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกวดราคางานโยธา โดยได้เปิดซองประกวดราคาตอนที่ 7 ทางแยกต่างระดับสระบุรีแล้ว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนต่อรองราคา คาดว่า ทล.จะลงนามกับผู้รับเหมาได้ในวันที่ 29 เมษายนนี้ ส่วนตอนที่เหลืออยู่ระหว่างประกวดราคาเช่นเดียวกัน กำหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2563 5.การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 วงเงิน 5.16 หมื่นล้านบาท บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.ได้ประกาศขายซองประกวดราคาแล้ว 2 งาน คือ งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ และงานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค กำหนดให้ยื่นซองวันที่ 21 มิถุนายนนี้ คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในเดือนสิงหาคมนี้ 6.การพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 1 วงเงิน 2 พันล้านบาท ได้ประกวดราคาแล้ว โดยจะลงนามในสัญญากับบริษัทผู้รับเหมาในเดือนเมษายนนี้ เริ่มก่อสร้างเดือนพฤษภาคม แล้วเสร็จปี 2561

ผ่านการพิจารณาจาก ครม.

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อจัดทำรายละเอียดประกวดราคาแล้ว คือ 7.รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กม. วงเงิน 5.34 หมื่นล้านบาท ครม.ได้อนุมัติไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะใช้เวลา 3 เดือนกำหนดรายละเอียดต่างๆ จากนั้นจะเปิดประกวดราคาได้ในเดือนมิถุนายน มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดบริการปี 2562 8.รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ระยะทาง 29.1 กม. วงเงิน 5.1 หมื่นล้านบาท ก็เป็นอีกโครงการที่ ครม.ได้อนุมัติไปเมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา รฟม.จะใช้เวลา 3 เดือน กำหนดรายละเอียดก่อนเปิดประกวดราคาได้เดือนมิถุนายน ก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดบริการปี 2562 เช่นเดียวกัน

บอร์ดไฟเขียวให้ดำเนินการ

ทั้งนี้ มีโครงการที่คณะกรรมการ (บอร์ด) ได้อนุมัติ และอยู่ระหว่างการเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. คือ 9.รถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กม. วงเงิน 2.98 หมื่นล้านบาท บอร์ด ร.ฟ.ท.อนุมัติโครงการแล้ว อยู่ระหว่างนำเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเข้า ครม.อนุมัติ คาดว่าจะประกวดราคาได้ไม่เกินเดือนกันยายน ลงนามในสัญญาเดือนตุลาคม ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2562 10.รถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ระยะทาง 148 กม. วงเงิน 2.48 หมื่นล้านบาท บอร์ด ร.ฟ.ท.อนุมัติแล้วเช่นเดียวกัน อยู่ระหว่างนำเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเข้า ครม.อนุมัติ คาดว่าจะประกวดราคาได้ระหว่างเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน ลงนามในสัญญาเดือนธันวาคม ก่อสร้างเสร็จเดือนธันวาคม 2562 11.รถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กม. วงเงิน 1.72 หมื่นล้านบาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอ ครม.อนุมัติแล้ว มีกำหนดประกวดราคาไม่เกินเดือนสิงหาคม ลงนามในสัญญากันยายน ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2562 12.รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี ระยะทาง 21 กม. วงเงิน 1.1 แสนล้านบาท บอร์ด รฟม.อนุมัติแล้ว กระทรวงคมนาคมจะนำเสนอ ครม.ในเดือนเมษายนนี้ จากนั้นจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน กำหนดรายละเอียดเงื่อนไขการประกวดราคา (ทีโออาร์) เพื่อเปิดประกวดราคาหาผู้รับเหมาเข้ามาก่อสร้างได้

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ประชาชาติ ออนไลน์

 

 

 

 


ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวสารและกำหนดการกิจกรรมต่างๆของบริษัท

activity.php?id=223

CMC บูมตลาดคอนโดใกล้รถไฟฟ้ากับโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ @สถานีเพชรเกษม48

ซีเอ็มซี กรุ๊ป บูมตลาดคอนโดใกล้รถไฟฟ้าย่านเพชรเกษม ชูคอนเซปต์ความสุขที่ใช่...ใกล้รถไฟฟ้า กับโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน ไลท์ @สถานีเพชรเกษม48

activity.php?id=222

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เทศกาลสงกรานต์" ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง

CMC Group ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นจิตอาสา "เทศกาลสงกรานต์" ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจกับ CMC ด้วยการมอบน้ำดื่มและการแสดงดนตรี ให้กับประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์

activity.php?id=221

กิจกรรมอาสาแต้มสีป้อมตำรวจจอมทอง

CMC Group จัดกิจกรรมจิตอาสารทาสีป้อมตำรวจจอมทอง เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับสังคม เนื่องในวันจักรี วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 13.00-17.30 น.

activity.php?id=220

แบงค์คอกฮอไรซอน รามคำแหง จัดกิจกรรม Thank you Party 23-24 ธันวาคม 2560

แบงค์คอกฮอไรซอน รามคำแหง จัดกิจกรรม Thank you Party 23-24 ธันวาคม 2560 พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษส่งท้ายปี ก่อนปิดโครงการ

activity.php?id=219

แบงค์คอกฮอไรซอน ไลท์ @ สถานีเพชรเกษม 48 จัดกิจกรรม "Christmas open day" พร้อมรับของขวัญมูลค่ารวมกว่า 500,000*** บาท

แบงค์คอกฮอไรซอน ไลท์ @ สถานีเพชรเกษม 48 จัดกิจกรรม "Christmas open day" พร้อมรับของขวัญพิเศษมูลค่ารวมกว่า500,000*** บาท

activity.php?id=218

โครงการแบงค์คอกเฟลิซ@ สถานีกรุงธนบุรี จัดกิจกรรม Single Celebration Party

แบงค์คอกเฟลิซ@ สถานีกรุงธนบุรี จัดกิจกรรม Single Celebration Party คอนโดอารณ์คนโสด...เป็นส่วนตัว พบห้องสวยราคาพิเศษทุกชั้นราคาเดียว

activity.php?id=217

แบงค์คอกเฟลิซ สาทร-ตากสิน จัดกิจกรรม Winter pool Party 16-17 ธันวาคม 2560

โครงการแบงค์คอกเฟลิซ สาทร-ตากสิน จัดกิจกรรม Winter pool Party พบห้องสวยแต่งครบ พร้อมตกแต่งห้องสไตล์ “Asian Charm”

activity.php?id=216

CMC Group หยุดให้บริการในวันพฤหัสดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงร. 9

CMC Group หยุดให้บริการในวันพฤหัสดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสในการเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

activity.php?id=215

Grand Sale 2017 5-8 ตุลาคม ศกนี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

Grand Sale 2017 5-8 ตุลาคม ศกนี้ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

activity.php?id=214

ขอเชิญร่วมกิจกรรม สมุดทำมือจากกระดาษมือสอง รอบที่ 1 วันที่ 28/10/60

ขอเชิญร่วมกิจกรรม สมุดทำมือจากกระดาษมือสอง รอบที่ 1 วันที่ 28/10/60 เพื่อมอบให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

activity.php?id=213

CMC Group ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "ดอกดารารัตน์ร้อยใจถวายพ่อหลวง" ครั้งที่ 3

CMC Group จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ดอกดารารัตน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 3

activity.php?id=212

CMC Group ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "ดอกดารารัตน์ร้อยใจถวายพ่อหลวง" ครั้งที่ 2

CMC Group ร่วมกับ พนักงาน ลูกบ้าน คู่ค้าและประชาชน จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ดอกดารารัตน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 2

activity.php?id=211

CMC Group ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ดอกดารารัตน์ร้อยใจถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 1

CMC Group ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ดอกดารารัตน์ร้อยใจถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 1

activity.php?id=210

CMC Group จัดกิจกรรม 23 ปี CMC ทำดีเพื่อสังคม บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

CMC Group ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

activity.php?id=209

CMC Group จัดโปรโมชั่น Best of The best offer 24-27 สิงหาคม @ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

CMC Group จัดโปรโมชั่น Best of The best offer 24-27 สิงหาคม @ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

activity.php?id=208

งานอภิมหกรรมบ้าน-คอนโด และสินเชื่อแห่งปี 2017

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด มหาชน ร่วมนำเสนอโครงการคอนโดมิเนียม แนวรถไฟฟ้า และโปรโมชั่นสุดพิเศษในงานงานอภิมหกรรมบ้าน-คอนโด และสินเชื่อแห่งปี 2017

activity.php?id=206

พบกันได้ที่ Central Plaza Pinklao

พิเศษ!จองภายในงาน 25-1 พ.ค.นี้ ณ เซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า รับโปรฯ พิเศษทันที

activity.php?id=203

พบกันที่ บูธเดอะมอลล์บางแค

19-25 ม.ค.นี้ พบกันที่ บูธเดอะมอลล์บางแค ลานโปรโมชั่นLife Style Avenue C

activity.php?id=201

ปรี๊ดแตก...แจกเต็ม! 19-25 มกราคม นี้ พร้อมโปรฯ CMC Smile Day

CMC Smile Day ปรี๊ดแตก แจกเต็ม! ให้ส่วนลดเป็นแสน* 19-25 ม.ค.นี้ @Central Ladprao ชั้น1 โซน C

activity.php?id=200

พบกันที่บูธเดอะมอลล์ บางกะปิ กับโครงการ แบงค์คอก ฮอไรซอน รามคำแหง

วันนี้-18 ม.ค. 60 พบกับ CMC Group ที่บูธเดอะมอลล์ บางกะปิ ชั้น G (หน้า Amazon )

ดูทั้งหมด

Happy C Magazine

ท่านสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมที่ผ่านมาในรอบเดือนของเรา CMC ผ่านนิตยสาร Happy C Magazine.

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน ธันวาคม 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน ธันวาคม 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน ตุลาคม 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน ตุลาคม 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือนกันยายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือนกันยายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine เดือนสิงหาคม 2560

วารสาร Happy C E-magazine เดือนสิงหาคม 2560 พบกับเนื้อหาสาระต่างๆ มากมาย รวมถึงการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และ DIY การทำของขวัญให้สุดประทับใจให้กับแม่ของเรา

วารสาร E-Magazine ฉบับเดือน กรกฎาคม 2560

วารสาร E-Magazine ฉบับเดือน กรกฎาคม 2560 พบกับเนื้อหาสาระต่างๆ ภายในเล่ม

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน เมษายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน เมษายน 2560

วารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือน มีนาคม 2560

พบกับวารสาร Happy C E-magazine ฉบับเดือนมีนาคม 2560 เพื่อรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ

Happy Easy Day

E-Magazine ประจำเดือน กรกฏาคม

Summer Strike เเรง รับ ร้อน

E-Magazine ประจำเดือน พฤษภาคม

End of Summer

E-Magazine ประจำเดือน เมษายน

CMC Smile Day

E-Magazine ประจำเดือน มีนาคม

Easy Pay Easy Life

E-Magazine ประจำเดือน มกราคม

ดูทั้งหมด