รีบคว้าดีลดีที่สุด
ยูนิตราคาเดียว
ฟรี ทริปท่องเที่ยว

รวมถึงเพื่อรับข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก CMCG
ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เข้าถึงข้อมูลลูกค้า เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผนทางการตลาด และยินดีให้บริษัท แจ้งข้อมูลข่าวสาร รายการส่งเสริมโปรโมชั่นการขาย ทั้งนี้ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมโดยแจ้งมายัง Call Center 1172

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1172 กด 99

Project Highlight

Project Location

The Cuvee Rama3 - Suksawat

352 ถ. สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

Floor Plan

Unit Plan

DOWNLOAD CMCWECARE
appstore
googlepay

FOLLOW CMCGROUP
SOCIAL NETWORK

©2562 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
ข้อตกลงและเงื่อนไข | นโยบายความเป็นส่วนตัว

FLOOR 1

Forest Zone 8

FLOOR 7

CREATIVE WORKING SPACE ZONE 2

FLOOR 11

PETS MAINLY ZONE 5

FLOOR 30

SKY ZONE 6

FLOOR 38

CROWN 6

FLOOR 39

PANORAMIC HEAVEN 3

Day
Night
Day
Night
Day
Night

FLOOR 12A

RELAX SOCIETY 8

THEATER HOUSE
E-SPORT ROOM
KARAOKE ROOM

FLOOR 12

HAPPINESS ALL GEN 12

HARBORLAND SPACE
LIBRARY
BQQ AREA
MULTI CLASSROOM
MEETING ROOM

FLOOR 18

THE KINGDOM OF NATURAL ACTIVE AND HEALTH

CREATIVE KITCHEN
GAMING ROUNGE
GOLF SIMULATOR
INDOOR CYCLING & STUDIO BIKES
MUSICBOX STUDIO