ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เข้าถึงข้อมูลลูกค้า เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผนทางการตลาด และยินดีให้บริษัท แจ้งข้อมูลข่าวสาร รายการส่งเสริมโปรโมชั่นการขาย ทั้งนี้ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมโดยแจ้งมายัง Call Center 1172

เดอะ เคลฟ ริเวอร์ไลน์ เจ้าพระยา - วงศ์สว่าง

สัมผัสสุนทรียภาพ… แห่งการใช้ชีวิตเหนือสายน้ำ
คอนโดใหม่ วิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุด บนถนนพิบูลสงคราม เพิ่มสีสันแห่งการใช้ชีวิตให้สมบูรณ์แบบ ด้วยส่วนกลางที่ครบครัน กว่า 2,700 ตร.ม.

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
เดอะ เคลฟ ริเวอร์ไลน์ เจ้าพระยา – วงศ์สว่าง
ชื่อผู้พัฒนาโครงการ :
บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
สถานที่ตั้ง :
ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ขนาดพื้นที่โครงการ :
2 ไร่ 1 งาน 56.10 ตารางวา
ลักษณะโครงการ :
อาคารพักอาศัยสูง 36 ชั้น 1 อาคาร 598 ยูนิต และร้านค้า 2 ยูนิต
ประเภทห้อง :
1 ห้องนอน 24.62 – 32.78 ตร.ม.
2 ห้องนอน 51.99 – 52.17 ตร.ม.

ความคืบหน้าของโครงการ

งานเสาเข็มแล้วเสร็จ
100%
งานโครงสร้าง
100%
งานระบบ
98%
งานสถาปัตยกรรม
98%

ความคืบหน้าโดยรวม 99%

ความคืบหน้างานก่อสร้าง เดือนกรกฎาคม 2567

PLAN

ติดต่อโครงการ

Google Map
Facebook
copyright 2018, The clev condo. All Right Reserved