ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เข้าถึงข้อมูลลูกค้า เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผนทางการตลาด และยินดีให้บริษัท แจ้งข้อมูลข่าวสาร รายการส่งเสริมโปรโมชั่นการขาย ทั้งนี้ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมโดยแจ้งมายัง Call Center 1172
©2023 Cuvee All Rights Reserved.

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

ท่านได้รับสิทธิ์ส่วนลดสูงสุดมูลค่า 200,000 บาท*
 
เพียงแสดงสิทธิ์ส่วนลดนี้ในวันเปิดจอง pre-sale โครงการ เดอะ คิวเว่ สุขสวัสดิ์
 
สิทธิ์ส่วนลดนี้ เฉพาะท่านที่ลงทะเบียนในงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่42