CMC Group แบ่งปันความรัก ส่งต่อความสุข มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือสังคม

messageImage_1608892810267

CMC Group แบ่งปันความรัก ส่งต่อความสุข มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือสังคม ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2564

 บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC  แบ่งปันความรัก ส่งต่อความสุข ให้กับทุกคนในสังคม ภายใต้โครงการ CMC Sharing Work Sharing Love  โดยได้ร่วมให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเงินบริจาคมอบในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ให้แก่

– มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว จำนวน 3,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กเด็กยากจนด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ ให้ดีขึ้นจำนวน 790 ราย ผ่านโครงการแบ่งฝัน ปันรัก ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์

               – วัดสุวรรณธาราราม (บ้านดวด) สร้างศาลาบำเพ็ญบุญ จำนวน 2,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ไว้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ชาวบ้านอำเภอละแม จังหวัดชุมพร ได้ใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไป

– มูลนิธิคนตาบอดไทย ร่วมสนับสนุนผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทำ จำนวน 2,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

               –  การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 จำนวน 2,000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส

               CMC ยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานด้านช่วยเหลือสังคมแบ่งปันความรักและส่งต่อความสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสุขและก้าวข้ามผ่านทุกวิกฤติไปพร้อมกัน 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

CMC We Talk

CMC We Talk

Subscribe

Contact Us

CALL CENTER : 1172
แฟกซ์ : 02-460 2080 กด 8
อีเมล : [email protected]
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30น. – 17.30น.