ขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกัน

ขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกัน ขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19