ผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) มอบขนมไหว้พระจันทร์ เนื่องในวันเทศกาลไหว้พระจันทร์

ผู้บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) นำทีมโดยคุณดนัย จารุณ ผู้จัดการพัฒนาความสัมพันธ์โครงการ และผู้ติดตาม เข้าพบเพี่อมอบขนมไหว้พระจันทร์ เนื่องในเทศกาลไหว้พระจันทร์แก่ นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) และคณะเมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts