ผ่านเรื่องราวร้ายๆไปด้วยกัน

ขอให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19