ลงทะเบียนรับสิทธิ์พิเศษ
ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เข้าถึงข้อมูลลูกค้า เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการ รวมถึงการวิเคราะห์ วางแผนทางการตลาด และยินดีให้บริษัท แจ้งข้อมูลข่าวสาร รายการส่งเสริมโปรโมชั่นการขาย ทั้งนี้ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมโดยแจ้งมายัง Call Center 1172

1) โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย “ห๊ะ! CMC ดีลดี ฟรีเวอออร์” มอบสิทธิ์ให้ลูกค้าเมื่อชำระเงินจองและทำสัญญา ในช่วงวันที่ 1-30 กันยายน 2565 พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่แต่ละโครงการกำหนด
2) ห๊ะ! CMC ดีลดี ฟรีเวอออร์
* ผ่อนให้ 36 เดือน
ด้วยเงื่อนไขที่ว่าบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบเงินผ่อนต่องวด เฉพาะวงเงินสินเชื่อเคหะโดยอ้างอิงเรทการผ่อนจากธนาคารธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (ล้านละ 3,000 บาท) เป็นระยะเวลา 36 เดือน โดยเงื่อนไขอื่นให้เป็นไปตามที่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อเป็นผู้กำหนด
* ฟรีของแถม 24 รายการ แตกต่างไปตามโครงการและยูนิตที่ร่วมรายการ
* ฟรีค่าโอนทุกยูนิต
3) ราคาเริ่มต้นแตกต่างกันออกไปในแต่ละโครงการ โดยราคา 1.99 ล้านบาทเป็นราคาของโครงการ ชาโตว์ อินทาวน์ สุขุมวิท 64 สกายมูน เฉพาะยูนิตที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น
4) หากลูกค้าไม่รับโปรโมชั่น สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสดได้ไม่เกินมูลค่าที่ทางบริษัทฯกำหนด
5) โปรโมชั่นส่งเสริมการขายเฉพาะโครงการที่ร่วมรายการ โดยโปรโมชั่นแต่ละโครงการ แต่ละยูนิต แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริษัทฯเป็นผู้กำหนด

หากมีข้อสงสัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 1172

* บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อสงสัย ให้ถือดุลพินิจของบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด

คอนโดสาทร
คอนโดสาทร
คอนโด แบงค์คอก ฮอไรซอน สาทร

คอนโดสาทร สาทร ลุมพินี คอนโด ใกล้รถไฟฟ้า

คอนโดสาทร ลุมพินี คอนโด ใกล้รถไฟฟ้า

คอนโด แบงค์คอก ฮอไรซอน สาทร สาทร ลุมพินี คอนโด ใกล้รถไฟฟ้า