CMC ปันน้ำใจ มอบโอกาสให้เด็ก ๆ กับโครงการ เหลือ-ขอ ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC ได้สนับสนุนจุดวางกล่องรับบริจาคของโครงการเหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมน้อง ๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อให้พนักงาน CMC และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันน้ำใจ มอบความสุข มอบโอกาสให้แก่เด็ก ๆ ที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิบ้านนกขมิ้นกว่า 200 ชีวิต ซึ่งมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นองค์กรเอกชนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยการพัฒนา เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญโลกกว้างในวันข้างหน้า
โดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทางมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ได้เดินทางมารับของบริจาค ณ อาคาร CMC Tower

ทั้งนี้ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC ยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้รวบรวมสิ่งของเพื่อนำมาบริจาคกับโครงการ เหลือ-ขอ ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีกำหนด บริเวณชั้น 2 อาคาร CMC Tower

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts