ไทยพบผู้ป่วยโควิดใหม่ 103 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย

นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้เสียชีวิต 4 ราย ได้แก่ รายที่ 1 ชายไทย 59 ปี อาชีพ พนักงานการรถไฟ วันที่ 21 มีนาคม ไปพบแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง และได้กลับไปทำงานโดยปกติ แสดงว่าในช่วงแรกอาการน้อยมาก แต่ปรากฏว่าในวันที่ 31 มีนาคม มีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น ได้เข้ารักษาในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง ตรวจพบเชื้อโควิด-19 และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 เมษายน

รายที่ 2 เป็นชายไทย อายุ 72 ปี มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันมาก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นลูกที่ไปดูมวยที่สนามมวย ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ มีโรคประจำตัว คือ โรคไต เริ่มป่วยเมื่อวัน 16 มีนาคม และเสียชีวิต 1 เมษายน

รายที่ 3 ชายไทย อายุ 84 ปี ทำงานที่สนามมวยราชดำเนิน มีโรคประจำตัว คือ โรคไต ความดันสูง โรคเก๊า ฯลฯ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบลในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม เสียชีวิต 2 เมษายน สำหรับรายที่ 4 เป็นชายไทย อายุ 84 ปี มีประวัติไปสนามมวย และเริ่มป่วยเมื่อวันที่ 14 มีนาคม เข้ารักษาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ด้วยการไข้ 39.3 มีน้ำมูก ไอ ในโรงพยาบาลรัฐในกทม. และเสียชีวิต ในวันที่ 2 เมษายน

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts