Thank you

Thank you for your help

Thank you every thing

ไทยเสียชีวิตแล้ว 19 ราย! โฆษกศูนย์โควิด-19 เผยป่วยใหม่ 103 รวมสะสม 1,978 คน

วันนี้ (3 เม.ย.) เมื่อเวลา 11.30 น. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงถึงภาพรวมของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ว่า

ล่าสุดข้อมูลในวันนี้ ไทยมีผู้ป่วยเพิ่ม 103 คน ยอดรวมสะสม 1,978 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 4 ราย รวมมีผู้เสียชีวิตแล้ว 19 ราย

ผู้ป่วยใหม่ 103 รายวันนี้แบ่งเป็น

1. สัมผัส/เกี่ยวข้องผู้ป่วยก่อนหน้า 48 ราย

1.1 สนามมวย 1 ราย

1.2 กลุ่มสถานบันเทิง 2 ราย

1.3 พิธีทางศาสนา ประเทศอินโดนีเซีย 6 ราย

1.4 สัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อ 39 ราย

2. กลุ่มผู้ป่วยใหม่ 44 ราย

2.1 กลับจากต่างประเทศและชาวต่างชาติ 15 ราย แบ่งเป็นคนไทย 7 ราย คนต่างชาติ 8 ราย

2.2 อาชีพเสี่ยง ทำงานในที่แออัด ใกล้ชิดชาวต่างชาติ 13 ราย

2.3 บุคลากรทางการแพทย์ 5 ราย

2.4 ไปสถานที่แออัด 4 ราย

3. กลุ่มรอสอบเพิ่มเติม 11 ราย

นอกจากนี้ รายละเอียดของผู้เสียชีวิต 4 ราย มีดังต่อไปนี้

– ผู้เสียชีวิตรายที่ 16 เป็นชายไทย อายุ 59 ปี เป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย เริ่มป่วยวันแรก 16 มีนาคม ด้วยอาการไข้ ไปพบแพทย์ที่ รพ.บางปะกอก 26 มีนาคม แล้วไปทำงานปกติ ดูเหมือนมีอาการน้อยมาก แต่ต่อมา 31 มีนาคม อาการหนักขึ้น มีอาการเหนื่อยหอบ เข้ารับการรักษาที่ รพ.แห่งหนึ่ง พบเชื้อในร่างกาย เสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 เมษายน

– ผู้เสียชีวิตรายที่ 17 เป็นชายไทย อายุ 72 ปี มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า (ลูกไปดูแข่งมวย) มีอาการป่วยและรักษาที่ รพ.แห่งหนึ่งใน กทม. มีโรคไตเป็นโรคประจำตัว เริ่มป่วย 26 มีนาคม เสียชีวิต 2 เมษายน

– ผู้เสียชีวิตรายที่ 18 เป็นชายไทย อายุ 84 ปี ทำงานที่สนามมวยราชดำเนิน มีโรคประจำตัวคือ ไต ความดัน เก๊าต์ เริ่มเข้ารักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน กทม.เมื่อวันที่ 26 มีนาคม และเสียชีวิตวันที่ 2 เมษายน

– ผู้เสียชีวิตรายที่ 19 เป็นชายไทย อายุ 84 ปี มีประวัติไปสนามมวยก่อนป่วย เริ่มมีอาการวันที่ 14 มีนาคม เข้ารับการรักษาวันที่ 21 มีนาคม ที่ รพ.รัฐแห่งหนึ่งใน กทม. ด้วยอาการไข้ 39.3 องศาฯ มีน้ำมูก ไอ ต่อมาอาการหนักขึ้นและเสียชีวิต 2 เมษายน

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าผู้เสียชีวิต 3 ใน 4 ราย เป็นผู้สูงอายุ จึงขอเน้นย้ำว่าไม่ควรเข้าใกล้ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยง

สรุปแล้ววันนี้ มีผู้ป่วยกลับบ้านรวมแล้ว 581 ราย ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 1378 คน เสียชีวิต 4 ราย รวมเสียชีวิตทั้งสิ้น 19 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,978 ราย

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts