“ซีเอ็มซี” ปรับโฉมน้ำดื่มใหม่ ไร้ฉลากพลาสติกเติมรอยยิ้มให้ลูกค้าและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC กล่าวว่า “ซีเอ็มซี” ปรับโฉมน้ำดื่มใหม่ เพื่อส่งมอบความสดชื่นให้กับลูกค้าที่มาเยี่ยมชมโครงการและเติมรอยยิ้มให้กับสิ่งแวดล้อม โดยขวดบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มมีลักษณ์เป็นขวด PET ดีไซน์ทันสมัย ขนาด 300 มิลลิลิตร ไร้ฉลากพลาสติก PVC โดยนำการสกรีนมาใช้แทน ทำให้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงสามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ง่ายกว่าเดิม ทำให้ไม่ต้องผ่านกระบวนการคัดแยกฉลากพลาสติกออกก่อน ที่สำคัญสำนักงานขายทุกโครงการของ CMC GROUP มีการคัดแยกขยะ อาทิ ขวดน้ำพลาสติก กระดาษ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ง่ายกว่าเดิม ซึ่งการปรับโฉมน้ำดื่มในครั้งนี้ จะช่วยลดการใช้พลาสติกที่ห่อหุ้มขวดน้ำเฉลี่ย 100,000 ขวดต่อปี
Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts