“ซีเอ็มซี” ปรับโฉมน้ำดื่มใหม่ ไร้ฉลากพลาสติก เติมรอยยิ้มให้ลูกค้าและสิ่งแวดล้อม

“ซีเอ็มซี” ปรับโฉมน้ำดื่มใหม่ ไร้ฉลากพลาสติกเติมรอยยิ้มให้ลูกค้าและสิ่งแวดล้อม | โทร.1172

อ่านต่อ →

“ซีเอ็มซี” คว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2563

“ซีเอ็มซี” คว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2563ครบรอบ 30 ปี สำนักงานประกันสังคม | โทร.1172

อ่านต่อ →

CMC มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน

CMC มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

อ่านต่อ →

CMC สร้างสุขจากการเป็นผู้ให้ มอบอาหารกลางวัน ณ ชุมชนบริเวณสะพานพระราม 8

CMC สร้างสุขจากการเป็นผู้ให้ มอบอาหารกลางวัน ณ ชุมชนบริเวณสะพานพระราม 8 | โทร.1172

อ่านต่อ →

CMC ร่วมบันทึกข้อตกลงโครงการ “CORPORATE” สวัสดิการพิเศษพนักงาน

CMC ร่วมบันทึกข้อตกลงโครงการ “CORPORATE” สวัสดิการพิเศษพนักงาน กับ บริษัท มิตซูบิชิ ไลเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด | โทร.1172

อ่านต่อ →

“CMC” ปันรัก สร้างรอยยิ้มให้ผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ

“CMC” ปันรัก สร้างรอยยิ้มให้ผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ | โทร.1172

อ่านต่อ →

CMC ส่งต่อความห่วงใยให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ณ ชุมชนดาวคะนอง

CMC มอบความสุข ส่งต่อความห่วงใยให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ณ ชุมชนดาวคะนอง | โทร.1172

อ่านต่อ →

CMC มอบโอกาสให้เด็ก ๆ กับโครงการ เหลือ-ขอ ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

CMC สร้างสุขจากการให้ มอบโอกาสให้เด็ก ๆ กับโครงการ เหลือ-ขอ ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น | โทร.1172

อ่านต่อ →

CMC ส่งต่อความสุขให้เด็กๆ กับครูเชาว์ ที่ ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสะพานพระราม 8

CMC ส่งต่อความสุขให้เด็ก ๆ กับครูเชาว์ ที่ ศูนย์สร้างโอกาสเด็กสะพานพระราม 8 | โทร.1172

อ่านต่อ →