fbpx

CMC ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในโครงการ “ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ”

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในโครงการผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือ และมีงานทำ จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดอย่างต่อเนื่อง ดำเนินงานศูนย์การเรียน การศึกษา สาธิตอาชีพคนตาบอด ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางอาชีพของคนตาบอด และขยายโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เด็กตาบอดที่ด้อยโอกาสในชนบท เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดทั่วประเทศ  

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on print
Print

 0 total views

Related Posts