CMC เสนอขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดจอง 20-22 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC เตรียมเสนอขาย “หุ้นกู้ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เตรียมเสนอขายวงเงินรวมไม่เกิน 600 ล้านบาท ต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยผู้ออกไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (Non-Rated Bond) จุดประสงค์ของการออกหุ้นกู้เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดเดิม (ครั้งที่ 1/2564) ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายน 2566 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับแผนการเติบโตในอนาคต

CMC หนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนทำเลศักยภาพ ด้วยประสบการณ์เกือบ 3 ทศวรรษในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งแนวราบและแนวสูงรวมกว่า 50 โครงการ ภายใต้ชื่อ เดอะคิวเว่, เดอะเคลฟ, แบงค์คอก ฮอไรซอน, แบงค์คอก เฟลิซ, ชาโตว์ อินทาวน์, ไซบิค, ซีรอคโค, คาซ่า ดีว่า, คาซ่า ยูเรก้า และเดอะริช และในปีนี้ 2566 CMC เตรียมรับรู้รายได้จาก 3 โครงการใหญ่ ทั้งโครงการชาโตว์ อินทาวน์ รัชโยธิน, โครงการไซบิค รัชดา 32 และโครงการไซบิค พระราม 9 – รามคำแหง 24 มูลค่าโครงการรวมสูงถึง 1,700 ล้านบาท พร้อมกันนี้ CMC ขยายแผนรุกเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ ได้แก่ ธุรกิจบริการ ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอและกระจายความเสี่ยง รวมทั้งมีธุรกิจบริการเข้าเสริมทัพรายได้รวมของบริษัทให้โตขึ้น ได้แก่ ธุรกิจด้านงานเช่าและบริการอุปกรณ์รับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจรับบริการทำความสะอาด ซึ่งภายในปี 2566-2567 จะเห็นภาพรวมการดำเนินธุรกิจมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่

1. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 0-2249-2999

2. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2351-1800 กด 1

3. บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2033-6103

4. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2205-7000

5. บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด โทร. 0-2430-6543

6. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 0-2687-7543

7. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2820-0483
สามารถศึกษาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=494002

หมายเหตุ : แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 69-PP-รายครั้ง) และร่างหนังสือชี้ชวน ยังไม่มีผลบังคับใช้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต.
คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts