CMC Group จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

คุณวิโรจน์ แพทยานันท์ รองกรรมการผู้จัดการสายราชการสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
หรือ CMC Group โดย ได้มอบของขวัญให้กับน้องๆ ชุมชนมะนาวหวาน เขตธนบุรี เเขวงดาวคะนอง เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

CMC Group จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับชุมชนรอบโครงการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ของขวัญในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก สถาบันการเงิน บริษัทคู่ค้า ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อสร้างความสุขให้กับน้องๆ ที่เป็นกำลังของชาติในอนาคต

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts