พระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ

       สำหรับสถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลองทั้ง 85 แห่ง ที่ประชาชนชาวไทยสามารถถวายดอกไม้จันทน์ได้อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ โดยจัดตั้งอยู่ในอำเภอเมืองทั้ง 76 จังหวัด

       นอกจากนี้ยังมีซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ จำนวน 16 ซุ้ม ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง จำนวน 26 ซุ้ม และสถานที่จัดพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ 50 เขต จำนวน 62 แห่ง

แหล่งข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ กทม. 

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts