พระเมรุมาศ 9 ยอด

       พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น กรมศิลปากรยึดหลักแนวคิดในการออกแบบ โดยคำนึงถึงความสมพระเกียรติตามหลักโบราณราชประเพณี และคติความเชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพ

       ประกอบด้วยอาคารทรงบุษบกจำนวน 9 องค์ โดยมี “บุษบกองค์ประธาน” อยู่ตรงกึ่งกลางของฐานชาลาชั้นบนสุด 1 องค์ เป็นอาคารทรงบุษบกยอดมณฑปชั้นเชิงกลอน 7 ชั้น เป็นที่ตั้งของพระจิตกาธานใช้สำหรับถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ถัดออกมาตรงมุมทั้ง 4 ของฐานชั้นนี้เป็นที่ตั้งของ “ซ่าง” จำนวน 4 องค์ เป็นอาคารทรงบุษบกยอดมณฑปชั้นเชิงกลอน 5 ชั้น เป็นที่สำหรับพระพิธีธรรม 4 สำรับ (1 สำรับประกอบด้วยพระสงฆ์ 4 รูป) นั่งสวดพระอภิธรรมเวียนกันไปทีละสำรับ ถัดลงมาบนฐานชาลาชั้นที่ 2 มี “หอเปลื้อง” จำนวน 4 องค์ ทรงบุษบกรูปแบบเดียวกับซ่าง ตั้งอยู่ที่มุมทั้ง 4 เป็นที่จัดเก็บพระโกศทองใหญ่ พระโกศไม้จันทน์ และอุปกรณ์สำหรับงานพระราชพิธี

เรียบเรียงโดย: คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข้อมูล: หนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพ, หนังสือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts