CMC Group รับรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2560

        เมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลตามโครงการธรรมาภิบาลดีเด่น เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์เป็นธรรม โปร่งใส และมีส่วนความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานให้ธุรกิจไทย มั่นคง และยั่งยืน

        ทั้งนี้ บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายในเครือ CMC Group ได้รับรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่นระดับจังหวัดเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยคุณนิธิดา รัชดารมย์ กรรมการผู้จัดการรับมอบรางวัล จาก คุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts