CMC Group รับรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2561

นายวรัทภพ แพทยานันท์ Vice President บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายในเครือ CMC Group หรือ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่นระดับจังหวัดเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยรับมอบรางวัลจาก นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประธานในพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น และรางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์เป็นธรรม โปร่งใส และมีส่วนความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานให้ธุรกิจไทย มั่นคง และยั่งยืนดูข้อมูลทั้งหมดของ CMC GROUP ได้ที่ : www.cmc.co.th
หรือข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ : www.cmc.co.th/ir หรือโทร 1172

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts