CMC Group ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง รวมพลังแห่งความภักดี

         22 พฤศจิกายน เวลา 8.00 น. กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC Group โดยมีนายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
คู่ค้า ลูกค้า และพนักงาน รวมพลังแห่งความภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาล ที่ ๙ โดยร่วมร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ นำถวายสัตย์ปฏิญาณทำความดีทั้งกาย วาจา ใจ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแปรอักษร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรให้เกิดการทรงพัฒนาประเทศไทยในทุกด้าน ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ตราบจนถึงปัจจุบัน

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts