CMC Group ร่วมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ๖๑ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC Group ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ร่วมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ ๖๑ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ “CMC Sharing Work Sharing Love” เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การบริจาคโลหิต เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่าย โดยเริ่มต้นจากหน่วยงานย่อยๆ ในสังคม ที่เน้นความรับผิดชอบ ความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน และใกล้เทศกาลสำคัญ ความต้องการโลหิตจะมีสูงกว่าภาวะปกติ จึงเป็นสิ่งที่พวกเราชาว CMC Group ควรตระหนักและตอบแทนต่อสังคม”

CMC Group ต้องการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำความดีต่อชีวิตให้ผู้อื่น ปลูกฝังให้ทุกคนเอาใจใส่กับสุขภาพที่ดี รู้จักการให้ส่วนรวมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมกัน และเชื่อมันว่าจะจัดการรับบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts