CMC Group สานรัก 220 เต้า เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC Group จัดกิจกรรม สานรัก 220 เต้า เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยมีผู้บริหาร และพนักงานร่วมเวิร์คช็อปเย็บเต้านมเทียม 220 เต้า เพื่อนำไปบริจาคให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ในโครงการ “CMC Sharing Work Sharing Love” พร้อมเรียนรู้การเย็บเต้านมเทียมจากผู้เชี่ยวชาญ โดยกิจกรรมดังกล่าว CMC Group มุ่งมั่นสานต่อเจตนารมณ์ในการส่งต่อความห่วงใย เพื่อเติมกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ณ ซี เอ็ม ซี ทาวน์เวอร์ ชั้น 2

นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันโรคร้ายที่เกิดขึ้นและคร่าชีวิตผู้หญิงมากที่สุดคือโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้หญิงในปัจจุบัน CMC Group จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ เราจึงให้ความสำคัญกับการระดมกำลังจิตอาสาจากผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อส่งมอบเต้านมดังกล่าว ได้นำช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลน” ผ่านโรงพยาบาลในสังกัดภาครัฐในกรุงเทพมหานครต่อไป

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts