CMC Group อบรม หลักสูตรเทคนิคการปิดการขาย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านการสื่อสารมวลชนและการตลาด เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร เทคนิคการปิดการขาย ให้กับพนักงานทีมการตลาดและขาย
ของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC Group เพื่อสร้างเสริมความรู้ในเทคนิคการขายแนวใหม่ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

CMC Group ได้ให้ความสำคัญและได้กำหนดนโยบายและแผนงานการพัฒนาการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานทีมการตลาดและขาย ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างความตระหนักในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการทำงานอย่างมืออาชีพ

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts