CMC We Care ตรวจสุขภาพบ้าน เพื่อลูกบ้าน โครงการแบงค์คอกเฟ’ลิซ สาทร

CMC Group เดินหน้าโครงการ CMC We Care เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นการสร้างความประทับใจ ความรวดเร็วในการให้การบริการและการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการอยู่อาศัย และการดำเนินงาน เพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพบ้าน โครงการ แบงค์คอกเฟ’ลิซ สาทร

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts