CMC We Care เพื่อสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดี และการอยู่ร่วมกันที่ดีของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

CMC Group เดินหน้าโครงการ CMC We Care เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะเป้นการสร้างความประทับใจ ความรวดเร็วในการให้การบริการ และการสร้างประสบการณ้ที่ดีในการอยู้อาศัย และการดำเนินงาน เพื่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ CMC We Care เริ่มต้นด้วยการให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ในการอยู่อาศัยที่ดี ให้กับลูกบ้านของ CMC Group และในช่วงนี้เป้นช่วงฤดูฝน CMC Group จึงได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพบ้านหน้าฝนเพื่อตรวจการรั่วซึม รวมถึงการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่องสว่าง รวมถึงการแนะนำการดูแลรักษาและการทำความสะอาด พื้นไม้และห้องน้ำ เพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts