ความประทับใจต่อบริการหลังการขายของ CMC ต่อโครงการ Chateau In Town Rama 8