กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

สงกรานต์ปีนี้คาดว่าจะมีประชาชนใช้บริการทางหลวงจำนวนมาก ทำให้การจราจรบนทางหลวงหนาแน่นหลายเส้นทาง กรมทางหลวงจึงบูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงแนะนำเส้นทางเลือกสู่จังหวัดทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อเป็นข้อมูลการเดินทางและช่วยหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด ลดระยะเวลาการเดินทาง โดยจัดทำมาเป็น infographic เพื่อให้เข้าใจจ่ายโดยแบ่งออก 4 ภาค ดังนี้

เส้นทางสู่ภาคเหนือ

เส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เส้นทางสู่ภาคตะวันออก

เส้นทางสู่ภาคใต้

สามารถดูรายละเอียดเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ http://www.doh.go.th/
เครดิค http://www.doh.go.th/

———————————————-

ติดตามข่าวสารได้ที่
Call Center : 1172
Website : https://www.cmc.co.th/
Instagram : cmc_group
Twitter : CMC Group
Line@ : @cmcgroup

Facebook
Twitter
Pinterest
Print

Related Posts