ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ CMC เริ่มซื้อขายวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561