จากใจลูกบ้าน CMC “คุณพิมพ์รัตน์ นะวะศิริ” ลูกบ้าน Chateau In Town พระราม 8

จากใจลูกบ้าน CMC “คุณพิมพ์รัตน์ นะวะศิริ” มาบอกเล่าเหตุผลที่เลือกโครงการ Chateau In Town พระราม 8 | โทร.1172

อ่านต่อ →

Workshop ทำหน้ากากป้องกันไวรัส Face Shield ที่ Chateau in town พระราม 8

CMC We Care Workshop หน้ากากป้องกันไวรัส (Face Shield) ที่ โครงการ Chateau in town พระราม 8 | โทร.1172

อ่านต่อ →